Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Editor
Approver
Publisher
Checker
Tin tức sự kiệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
36c96870-1683-4906-8963-7d0288679967
Grp_BanBienTap
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
Giới thiệuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
fc3c7f1d-34fe-4f6c-9237-40c0f5d71500
Grp_BanBienTap
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
Phổ biến giáo dục Pháp luậtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
9103c69c-3e2f-40bb-bde4-fdb81ef17e54
Grp_BanBienTap
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
Quy hoạch phát triểnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
35fbdc12-c847-4823-bace-38ac214fd73b
Grp_BanBienTap
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
Đảng bộDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
e66438e9-155a-47cb-aa2f-37089117bbae
Grp_BanBienTap
grp_duyet
grp_banhanh
grp_duyet
MTTQ và Đoàn thểDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
f3ebb190-4979-43ac-a0f3-3ed79d094b71
Grp_BanBienTap
grp_duyet
grp_banhanh
grp_duyet
Ủy ban nhân dânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
487303f8-3c59-441a-ac18-f7b0f298e49e
Grp_BanBienTap
grp_duyet
grp_banhanh
grp_duyet
Thông tin chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
c9c2fc9f-fdc2-40ee-a419-7d794836792c
Grp_BanBienTap
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
Công tác tuyên giáoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26942af7-5cf3-41ea-8866-b984869fe8ba
Grp_BanBienTap
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
Grp_BanBienTap
Bầu cử 2011Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
2f74b57b-1a9b-41ff-b26a-c6b1d8c10b71
Grp_BanBienTap
grp_duyet
grp_banhanh
grp_duyet
Chỉ đạo điều hànhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
80fa73b1-cfaa-46b1-881e-d0a17603928c
Grp_BanBienTap
grp_duyet
grp_banhanh
grp_duyet
Thông tin tuyên truyềnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
f373531f-61a7-4b95-9b32-4bd05be98174
Grp_BanBienTap
grp_duyet
grp_banhanh
grp_duyet
Dự án đầu tưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14add82c-6604-42da-81e3-e4480a0cafae
Grp_BanBienTap
grp_duyet
grp_banhanh
grp_duyet
Hội đồng nhân dânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
9c1a9079-9d9f-4a2b-9b9f-34ebb1104a75
Grp_BanBienTap
grp_duyet
grp_banhanh
grp_duyet
Tìm kiếm