Modify settings and columns
  
Xem: 
Mục đíchLọcĐối tượng áp dụngLọcHồ sơ cần thiếtLọcQuy trình giải quyếtLọcThời gian giải quyếtLọcCăn cứ pháp lýLọcĐịa điểm tiếp nhậnLọc
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
LePhiLọcDVCURLLọc
Đăng ký Nội quy lao động trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lao động TBXH
Quy định trình tự và cách thức thực hiện Đăng ký Nội quy lao động trên địa bàn Huyện.
Áp dụng cho các tổ chức, người sử dụng lao động có liên quan đến công tác Đăng ký Nội quy lao động trên địa bàn Huyện.
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện.
Attachment
Cấp độ 2
Gửi Báo cáo tình hình thay đổi về lao động trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lao động TBXH
Quy định trình tự và cách thức thực hiện Gửi Báo cáo tình hình thay đổi về lao động trên địa bàn Huyện.
Áp dụng cho các tổ chức, người sử dụng lao động có liên quan đến công tác lao động, tiền lương trên địa bàn Huyện.
Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (Mẫu PL-IV-1).
01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện.
Attachment
Cấp độ 2
Gửi Hệ thống thang lương, bảng lương trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lao động TBXH
Attachment
Cấp độ 3
Gửi Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lao động TBXH
Attachment
Cấp độ 3
Quy trình chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kinh tế

Quy định trình tự và cách thức thẩm tra thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Áp dụng đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đăng ký hoạt động trên địa bàn Huyện.

1.      Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (01 bản chính)

2.      Nghị quyết của Đại hội thành viên về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (01 bản chính)

3.      Giấy xác nhận của cơ quan thuế về hoàn tất nghĩa vụ thuế khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh (01 bản chính)

4.      . Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu (01 bản chính)

Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nộp hồ sơ (01 bản sao).

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Bước 2:

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho đại diện HTX bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.

Bước 3:

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bước 4:

Kiểm tra điều kiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì soạn thảo công văn yêu cầu bổ sung trình lãnh đạo PKT ký và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bước 5:

Nếu hợp lệ thì lập và ký nháy tờ trình và dự thảo Giấy xác nhận việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trình lãnh đạo PKT.

Bước 6:

Kiểm tra nội dung tờ trình và dự thảo Giấy xác nhận việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

- Nếu đồng ý: Ký tờ trình và ký nháy vào Giấy xác nhận việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trình Lãnh đạo UBND xem xét.

- Nếu không đồng ý:  chuyển lại bước 5

Bước 7:

Kiểm tra, xem xét nội dung tờ trình và dự thảo Giấy xác nhận việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

- Nếu đồng ý: Ký Giấy xác nhận việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo PKT xử lý.

Bước 8:

Tách hồ sơ, chuyển đến cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 9:

Tiếp nhận Giấy xác nhận việc giải thể hợp tác xã và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và vào sổ, trả lại kết quả cho công dân

<DIV><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA'>05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ</SPAN></DIV>

1. Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2013;

2. Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; có hiệu lực thi hành ngày 26/05/2014
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND Huyện
Attachment
<DIV><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA'>Không</SPAN></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kinh tế

Quy định trình tự và cách thức thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn Huyện trong trường hợp mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy.

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKHKD (01 bản chính)

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình (01 bản sao)

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ. (trong trường hợp GCN bị rách, nát, hư hỏng) (01 bản chính)

Đơn cớ mất có xác nhận của cơ quan công an (trong trường hợp GCN mất hay bị cháy) (01 bản chính).

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho hộ kinh doanh bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho phòng Kinh tế

Bước 4:

Kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì soạn thảo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo PKT ký và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập và ký nháy tờ trình và dự thảo GCN ĐKHKD.

Trình lãnh đạo PKT.

Bước 5:

Kiểm tra nội dung tờ trình  và Dự thảo GCN:

- Nếu đồng ý: Ký tờ trình và ký nháy vào giấy chứng nhận ĐKHKD, trình Lãnh đạo UBND xem xét.

- Nếu không đồng ý:  chuyển lại bước 4.

Bước 6:

Kiểm tra, xem xét nội dung tờ trình và Dự thảo GCN:

- Nếu đồng ý: Ký vào GCN và chuyển Chuyên viên PKT.

 - Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo PKT xử lý.

Bước 7:

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, tách hồ sơ, chuyển đến cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 8:

Tiếp nhận GCN và vào sổ, trả lại kết quả cho công dân

<DIV><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA'>03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.</SPAN></DIV>

1.     Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;

2.     Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực thi hành ngày 01/11/2015;

Thông tư số 106/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2013.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND Huyện.
Attachment
<DIV><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA'>100.000 đồng/giấy</SPAN></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình cấp mới giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kinh tế

Quy định trình tự và cách thức thẩm tra cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đăng ký hoạt động trên địa bàn Huyện.

<DIV></DIV>
Attachment
<DIV></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký của hợp tác xã hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kinh tế

Quy định trình tự và cách thức thẩm tra cho việc thay đổi các nội dung như sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã.

- Tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, nội dung hoạt động, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

<DIV></DIV>
Attachment
<DIV></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình giải thể tự nguyện hợp tác xã trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kinh tế
<DIV></DIV>
Attachment
<DIV></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình tạm ngừng hoạt động hợp tác xã hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kinh tế

Quy định trình tự và cách thức thẩm tra thủ tục tạm ngừng hoạt động hợp tác xã hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

<DIV></DIV>
Attachment
<DIV></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kinh tế
Quy định trình tự và cách thức thẩm tra cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã khi bị mất hoặc bị hư hỏng.
<DIV></DIV>
Attachment
<DIV></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kinh tế
<DIV></DIV>
Attachment
<DIV></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kinh tế
<DIV></DIV>
Attachment
<DIV></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kinh tế
<DIV></DIV>
Attachment
<DIV></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kinh tế
<DIV></DIV>
Attachment
<DIV></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kinh tế
<DIV></DIV>
Attachment
<DIV></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Y tế

Quy định trình tự và cách thức thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất /lần phục vụ.

<DIV></DIV>
Attachment
<DIV></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Y tế
<DIV></DIV>
Attachment
<DIV></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Quy trình Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Nhà BèDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Y tế

Quy định trình tự và và cách thức thực hiện cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho người tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống, người kinh doanh bán lẻ thực phẩm và sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện Nhà Bè.

- Người tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

- Người tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

- Người kinh doanh bán lẻ thực phẩm (bao gồm tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ).

- Đối với tổ chức:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (01 bản chính);

b) Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (01 bản chính);

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có dấu xác nhận của tổ chức) (01 bản sao);

d) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí (01 bản chính).

- Đối với cá nhân:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT) (01 bản chính);

b) Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân (01 bản sao);

c) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí (01 bản chính).

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Bước 2:

1. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi Phiếu Tiếp nhận và Trả kết quả hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cơ sở bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.

2. Chuyển hồ sơ cho Phòng Y tế.

Bước 3:

Cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Tổ chức xác nhận kiến thức

Bước 5: Ký Giấy xác nhận kiến thức; hoặc văn bản từ chối cấp Giấy xác nhận kiến thức (đối với những người trả lời không đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành)

Bước 6: Tách hồ sơ, cho số vào sổ cấp của Phòng Y tế, chuyển đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 7: Tiếp nhận Giấy xác nhận kiến thức và vào sổ.

Bước 8: Trả kết quả (Giấy xác nhận kiến thức hoặc văn bản từ chối cấp Giấy xác nhận kiến thức).
<DIV>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"'>- 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ);<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 6pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"'>- 10 ngày làm việc đối với quá trình tổ chức xác nhận kiến thức;<o:p></o:p></SPAN></P><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; LINE-HEIGHT: 115%; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA'>- 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức/cá nhân tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên).</SPAN></DIV>

1. Luật An toàn toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

2. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

3. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

4. Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.

5. Quyết định số 1744 /QĐ-BYT ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

6. Quyết định số 216/QĐ-ATTP ngày 23/5/2014 của Cục An toàn thực phẩm về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và đáp án trả lời.

7. Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công thương về ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

8. Quyết định số 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 của Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện vào các ngày làm việc từ thứ hai đến buổi sáng ngày thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 và buổi chiều từ 13 giờ 00 – 17 giờ 00 phút.
Attachment
<DIV><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; LINE-HEIGHT: 115%; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA'>30.000 đồng (Ba mươi nghìn đồng chẵn) theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí an toàn vệ sinh thực phẩm</SPAN></DIV>
Cấp độ 2
<DIV></DIV>
Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế sau khi đã được cấp mã số thuếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ThuếTổng cục thuế
Chi cục thuế Nhà Bè
Cấp độ 2
Thủ tục đăng ký thuế với các đối tượng đã được cấp mã số thuếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ThuếTổng cục thuế
 
Chi cục thuế Nhà Bè
Cấp độ 2
Đăng ký sử dụng Kiosk thông tin ThuếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ThuếTổng cục thuế
- Chủ động tra cứu các thông tin về kê khai, nộp thuế của riêng doanh nghiệp (Tra cứu tình trạng thuế, tời khai thuế, chứng từ thuế, các Quyết định của cơ quan thuế).
- Chủ động tra cứu các qui định về thuế, các thông tin liên quan về ngành thuế .
Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ)
 Phiếu đăng ký mẫu số 01-KIOSH (Nếu là cá nhân), Phiếu đăng ký mẫu số 02-KIOSH (Nếu là tổ chức)
- Giấy giới thiệu.
- Chứng minh nhân dân.
Thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.
Phòng tuyên truyền/Đội tuyên truyền hỗ trợ của Chi cục Thuế Nhà Bè.
ĐT: 08.37827921: giải đáp về chính sách Thuế.
ĐT: 08.37827806: Hướng dẫn các ứng dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế, đăng ký thuế, mục lục ngân sách.
Cấp độ 2
Thủ tục đăng ký thuế với tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí, các chủ dự án và các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODADùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ThuếTổng cục thuế
Chi cục thuế Nhà Bè
Cấp độ 2
Thủ tục đăng ký thuế với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt NamDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ThuếTổng cục thuế
Chi cục Thuế Nhà Bè
Cấp độ 2
Thủ tục đăng ký thuế với cá nhân nộp thuế thu nhập với người có thu nhập caoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ThuếTổng cục thuế
Chi cục Thuế Nhà Bè
Cấp độ 2
Thủ tục đăng ký thuế với các đơn vị nộp thuế hộ nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoàiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ThuếTổng cục thuế
Chi cục thuế Nhà Bè
Cấp độ 2
Thủ tục đăng ký thuế với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoàiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ThuếTổng cục thuế
 
Chi cục thuế Nhà Bè
Cấp độ 2
Thủ tục đăng ký thuế với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh sản xuất kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ThuếTổng cục thuế
Chi cục thuế Nhà Bè
Cấp độ 2
Thủ tục đăng ký thuế của các đơn vị, tổ chức kinh tế SXKD hàng hoá, dịch vụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ThuếTổng cục thuế
Chi cục thuế Nhà Bè
Cấp độ 2
Thủ tục về thanh tra, kiểm traDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ThuếTổng cục thuế
Chi cục thuế Nhà Bè
Cấp độ 2
1 - 30 Tiếp theo
Tìm kiếm