SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
4
5
6
5
5
5

Tên thủ tục

Thủ tục Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân