SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
8
8
6
6
7
2

Tên thủ tục

Thủ tục Bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền (mã số hồ sơ 100047) 

Lĩnh vực

Tài Chính - Kế hoạch 

Cơ quan ban hành

 

Mục đích

 

Đối tượng áp dụng

 

Hồ sơ cần thiết

* Thành phần hồ sơ:

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh có đủ điều kiện tham gia đấu giá các mặt hàng có liên quan (bản sao y có chứng thực);

+ Các văn bản xin tham gia đấu giá (theo mẫu);

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức xin tham gia đấu giá;

+ Chứng minh nhân dân của người đại diện hợp lệ tham dự đấu giá (bản sao y có chứng thực).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Quy trình giải quyết

* Bước 1. Hội đồng đấu giá và bán đấu giá xác định chất lượng và mức giá khởi điểm cho các lô hàng bán đấu giá, quy định đối tượng tham gia đấu giá, thống nhất nội dung, kế hoạch cuộc đấu giá để đăng báo và niêm yết. Thông báo công khai trên báo Sài Gòn Giải phóng ba kỳ liên tiếp về việc tổ chức bán đấu giá để các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể (tổ chức) có nhu cầu tham gia đấu giá chuẩn bị hồ sơ đăng ký đấu giá theo quy định

* Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Cá nhân đại diện tổ chức đăng ký đấu giá phải mang theo giấy giới thiệu hoặc chứng minh nhân dân của người được giới thiệu khi đến đăng ký (hoặc giấy ủy quyền nếu được đơn vị ủy quyền). Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra xác định các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định .

* Bước 3: Căn cứ theo lịch tổ chức đấu giá đã được thông báo, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện sẽ tổ chức phiên bán đấu giá có sự tham dự đầy đủ của các cá nhân đại diện tổ chức đã đăng ký tham gia đấu giá . Trong trường hợp lịch tổ chức đấu giá thay đổi, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện sẽ thông báo đến khách hàng đã đăng ký trong thời gian sớm nhất.

Thời gian giải quyết

<DIV><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; LETTER-SPACING: -0.1pt; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">03 ngày làm việc, </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; LETTER-SPACING: -0.1pt; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.</SPAN></DIV>

Căn cứ pháp lý

* Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ  về quản lý tài sản nhà nước.

* Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ  về bán đấu giá tài sản.

* Thông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số quy định của NĐ 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của CP về bán đấu giá tài sản.

* Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện TTTVSQNN do vi phạm hành chính.

- Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện TTSQNN do vi phạm hành  chính

* Nghị Quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 05/7/2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn  thành phố Hồ Chí Minh

* Quyết định số 38/2001/QĐ-UB ngày 07/5/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và tài sản hành hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền.

* Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước đảm bải kinh phí hoạt động

* Văn bản số 7880/TC/QLCS ngày 31/7/2003 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính, theo qui định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

* Văn bản số số 14273/BTC-QLCS ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính về việc thực hiện bán đấu giá tài sản nhà nước.

* Văn bản số 5330/UB-TM ngày 27/10/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà ước do vi phạm hành chính.

* Văn bản số 2240/STC-CS ngày 12/3/2007 về việc xác định mức gía khởi điểm và chuyển giao tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính để bán đấu giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm tiếp nhận

 

ItemStatus

ReadCounter

LePhi

<DIV>
<P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 36pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: NL" lang=NL>Mức thu 100.000đồng cho mỗi lô hàng.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></DIV>

CapDo

Cấp độ 2 

DVCURL

<DIV></DIV>

Key

 
Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 16/05/2013 2:43 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 26/05/2017 3:14 CH  bởi System Account