Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
2788/UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/12/2018Bùi Hòa Anv/v chỉ đạo thu hồi và hủy bỏ văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc không tổ chức các hoạt động Mừng Giáng sinh trong các đơn vị trường học06/12/2018Công vănGiáo dục - Y tếAttachment17/03/2020 2:59 CHSystem Account
71/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/04/2017Bùi Hòa AnVề tình hình đón Tết và kết quả chăm lo Tết Chôl  Chnăm Thmây đối với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Nhà Bè năm 2017.Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment04/07/2020 9:24 SASystem Account
593/KH-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/03/2017Bùi Hòa AnTổ chức thực hiện công tác dân tộc năm 2017.Kế hoạchKinh tế - Xã hộiAttachment16/09/2019 4:11 CHSystem Account
46/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/03/2017Bùi Hòa AnTình hình thực hiện công tác dân tộc Quý I năm 2017 và Quý II năm 2017.Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment29/08/2019 11:59 SASystem Account
39/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/02/2017Bùi Hòa AnKết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tại kỳ họp thứ ba,  Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment15/01/2019 10:38 CHSystem Account
12/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/01/2017Võ Thành KhảKết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 2 – Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment18/12/2018 1:33 CHSystem Account
10/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/01/2017Bùi Hòa Antình hình đón Tết, kết quả chăm lo tết Đinh Dậu – 2017 đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nhà Bè.19/01/2017Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment19/02/2019 2:47 CHSystem Account
496/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2016Bùi Hòa AnKết quả thực hiện Kế hoạch chiến lược công tác dân tộc năm 2016.Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment02/04/2020 4:37 CHSystem Account
444/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/12/2016Bùi Hòa AnKết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp 2 – Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Huyện)Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment18/12/2018 1:31 CHSystem Account
452/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/12/2016Bùi Hòa AnKết quả giải quyết các kiến nghị cử tri trước kỳ họp 3 – Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Huyện)01/12/2016Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment04/07/2019 10:17 SASystem Account
431/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2016Bùi Hòa AnTình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2016.Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment12/11/2018 5:12 CHSystem Account
328/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/09/2016Bùi Hòa AnTình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 09 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2016Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment02/04/2020 4:39 CHSystem Account
293/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/08/2016Bùi Hòa AnTình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 08 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ  tháng 09 năm 2016Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment25/08/2017 11:50 SASystem Account
258/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/07/2016Bùi Hòa AnTình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 07 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ  tháng 08 năm 2016Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment09/03/2017 4:07 CHSystem Account
193/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/06/2016Bùi Hòa AnTình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment22/04/2020 1:22 SASystem Account
158/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2016Bùi Hòa AnTình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 05 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06 năm 2016Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment10/10/2016 5:17 CHSystem Account
123/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2016Bùi Hòa AnTình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 04 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 05 năm 2016Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment01/06/2016 11:17 SASystem Account
71/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/03/2016Trần Hải YếnTình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội Quý I năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2016Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment07/04/2017 3:53 SASystem Account
50/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/02/2016Bùi Hòa AnTình hình thực hiện kinh tế – văn hóa – xã hội tháng 02 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2016Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment01/06/2016 11:19 SASystem Account
13/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/01/2016Bùi Hòa AnTình hình thực hiện kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 01 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2016Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment29/07/2016 12:14 CHSystem Account
13/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/01/2016Bùi Hòa AnTình hình thực hiện kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 01 năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2016Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment01/06/2016 11:06 SASystem Account
454/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/10/2015Bùi Hòa AnTình hình kinh tế  - văn hóa - xã hội tháng 10 năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2015Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment29/05/2017 11:39 SASystem Account
321/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/09/2015Nguyễn Văn TrườngTình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ  3 tháng cuối năm 2015Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment29/05/2017 10:55 SASystem Account
296/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/08/2015Bùi Hòa AnTình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 8 năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2015Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment08/10/2015 7:28 CHSystem Account
258/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/07/2015Bùi Hòa AnTình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 7 năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2015Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment25/09/2015 4:01 CHSystem Account
164/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2015Trần Hải YếnTình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 5 năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2015Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment03/10/2015 12:40 SASystem Account
128/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/04/2015Bùi Hòa AnTình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 4 năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2015Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment25/09/2015 4:02 CHSystem Account
92/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/03/2015Bùi Hòa AnTình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội Quý 1 năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Quý II năm 2015Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment12/11/2018 5:19 CHSystem Account
78/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/02/2015Bùi Hòa AnTình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 02 năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 03 năm 2015Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment11/07/2016 3:30 CHSystem Account
31/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/01/2015Bùi Hòa AnTình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 01 năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 02 năm 2015Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment08/11/2018 7:39 CHSystem Account
982/UBND-QLĐTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/06/2014Nguyễn Văn TrườngV/v rà soát lại quy mô và vị trí bến bãi trên địa bàn huyện Nhà Bè theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhCông vănĐô thị - Nhà đấtAttachment03/11/2015 7:31 SASystem Account
89/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/04/2014Nguyễn Văn TiếnSơ kết công tác tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2014Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment29/05/2017 11:22 SASystem Account
53/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/03/2014Nguyễn Văn TiếnTình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội Quý I năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Quý II năm 2014 14/03/2014Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment29/05/2017 10:58 SASystem Account
34/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/02/2014Nguyễn Văn TiếnSơ kết công tác tháng 02 và chương trình công tác tháng 03 năm 201419/02/2014Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment14/12/2019 10:20 CHSystem Account
22/BC-UBNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/01/2014Nguyễn Văn TrườngSơ kết công tác tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2014Báo cáoKinh tế - Xã hộiAttachment25/09/2015 11:04 SASystem Account
Tìm kiếm