Bỏ qua nội dung chính

Trang chủ

Trang chủ
Thủ tục hành chính
Quy hoạch phát triển
Đảng bộ
Ủy ban nhân dân
MTTQ và Đoàn thể
Thông tin chung
Công tác tuyên giáo
Bầu cử 2011
VanbanThamkhao
Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân
  
Trang chủ > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 8 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    14 3 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    1 8 năm trước
Đơn vị Đơn vị    1 8 năm trước
Góp Ý Góp Ý    0 8 năm trước
Gop-y Gop-y    0 8 năm trước
GopyDB GopyDB    0 10 năm trước
GopYDuThao GopYDuThao    0 8 năm trước
GopY-VBDT GopY-VBDT  GopY-VBDT  4 6 năm trước
Hitcounter Hitcounter    1 Không có Ngày
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    101 2 tuần trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 11 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    1 8 năm trước
LichCongTac LichCongTac    2 8 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 8 năm trước
LienHeDB LienHeDB    0 10 năm trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 11 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    1 8 năm trước
Năm Sinh Năm Sinh    86 8 năm trước
Nghề Nghiệp Nghề Nghiệp    9 10 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    8 2 tuần trước
QuyetdinhUB QuyetdinhUB    3 7 năm trước
SPList-hoidap SPList-hoidap    784 2 ngày trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 8 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 8 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 11 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 10 năm trước
Testtest Testtest    1 7 năm trước
TTHC-DB TTHC-DB    56 2 ngày trước
TTHC-DonViThucHien TTHC-DonViThucHien    2 8 năm trước
TTHC-LinhVuc TTHC-LinhVuc    14 8 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 11 năm trước
VanBanCDDH VanBanCDDH    113 2 tuần trước
VanBanDuThao VanBanDuThao    1 8 năm trước
VanbanThamkhao VanbanThamkhao    35 5 tháng trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    16 4 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    263 10 ngày trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    11 2 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    10 2 năm trước