Bỏ qua nội dung chính

Trang chủ

Trang chủ
Thủ tục hành chính
Quy hoạch phát triển
Đảng bộ
Ủy ban nhân dân
MTTQ và Đoàn thể
Thông tin chung
Công tác tuyên giáo
Bầu cử 2011
VanbanThamkhao
Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân
  
Trang chủ > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử 2011  18 giờ trước
Sharepoint Site Công tác tuyên giáo  4 giờ trước
Sharepoint Site Chỉ đạo điều hành  Không có Ngày
Sharepoint Site DỰ ÁN ĐẦU TƯ & ĐẤU THẦU – MUA SẮM CÔNG  23 phút trước
Sharepoint Site Đảng bộ  2 giờ trước
Sharepoint Site Giới thiệu  3 phút trước
Sharepoint Site Hội đồng nhân dân  3 năm trước
Sharepoint Site Hội đồng nhân dân  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site MTTQ và Đoàn thể  2 phút trước
Sharepoint Site Quy hoạch phát triển  70 phút trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Không có Ngày
Sharepoint Site Thông tin chung  3 giờ trước
Sharepoint Site Thông tin tuyên truyền  Không có Ngày
Sharepoint Site Ủy ban nhân dân  17 phút trước
Sharepoint Site VanbanThamkhao  6 năm trước