• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
2
9
4
1
Thông tin chỉ đạo điều hành 30 Tháng Chín 2015 1:30:00 CH

Triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; từ đó tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch số 2041/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ nay đến tháng 10 năm 2015, thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở: Tuyên truyền về sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ Đại hội; mục đích ý nghĩa đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức Đại hội điểm, kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức Đại hội điểm; các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kết quả đại hội đảng bộ các cấp, những kinh nghiệm hay của các Đại hội điểm; chương trình hành động của nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; những thành tựu của Thành phố qua 30 năm đổi mới, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX; kết quả thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Giai đoạn 2: Tháng 10 năm 2015, trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X: Tuyên truyền về kết quả thi đua của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX (2010 - 2015), tập trung nêu bật những thành tựu của sáu chương trình đột phá; xây dựng Đảng bộ Thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống nhân dân; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, từng bước trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; thảo luận các chuyên đề; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Giai đoạn 3: Sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; giới thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đóng góp của Đảng bộ Thành phố với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; giới thiệu các văn kiện chính thức trình bày tại Đại hội; các hoạt động của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

NY


Số lượt người xem: 1224    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm