• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
6
0
5
2
5
1
Thông tin chỉ đạo điều hành 10 Tháng Tư 2015 2:50:00 CH

Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2015

         Nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em, từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em và trẻ em giữa các xã - thị trấn; nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em trên địa bàn Huyện. Đồng thời giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 0,8% trên tổng số trẻ em (hiện nay là 200/24.554, tỷ lệ 0,81%); duy trì 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển (hiện nay là 19/19 trẻ, tỷ lệ 100%); giảm dưới 0,04% số trẻ em bị xâm hại, bạo lực so với năm 2014 (hiện nay là 12/24.554, tỷ lệ 0,04%); giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn dưới 0,008%o trẻ em (hiện nay là 2/24.554, tỷ lệ 0,008%o), Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đã ban hành Kế hoạch số 638/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2015 về triển khai thực hiện công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2015.

Theo đó, yêu cầu Kế hoạch được triển khai đến các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn để đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt, tập trung vào các định hướng chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Huyện ủy Nhà Bè; tuyên truyền, vận động các đơn vị mạnh thường quân, gia đình, nhà trường và các tầng lớp nhân dân trong xã hội góp phần tham gia thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về Bảo vệ chăm sóc trẻ em; trên cơ sở các nội dung Kế hoạch đã đề ra, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đúng tiến độ thời gian và đề xuất kinh phí tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Nội dung kế hoạch gồm: Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội để nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi thực hiện các quyền của trẻ em; hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em; tăng cường sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp, gia đình, cộng đồng, người dân, trẻ em tham gia vào công tác Bảo vệ chăm sóc giáo dục, xây dựng các loại hình dịch vụ trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm việc với trẻ em ở các xã - thị trấn, kiện toàn và phát triển mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở, nâng cao chất lượng công tác theo dõi, giám sát và đánh giá, tiếp tục thực hiện việc khảo sát, thống kê tình hình trẻ em phục vụ việc sơ kết, tổng kết đánh giá các chương trình, kế hoạch về Bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện Nhà Bè giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2014-2015.

NY

 


Số lượt người xem: 1377    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm