• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
2
6
6
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại 04 Tháng Tư 2017 5:30:00 CH

Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

Ngày 28 tháng 7 năm 2016 Thanh tra huyện Nhà Bè ban hành Kết luận số 134/KL-TTH ngày 28/7/2016  Về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

Qua kết quả về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, Chánh Thanh tra  Huyện kết luận như sau:

* Mặt làm được:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước có quan tâm trong công tác tiếp công dân, có xếp lịch tiếp dân theo quy định, có niêm yết lịch tiếp dân và các văn bản chủ yếu của pháp luật, có mở sổ theo dõi việc tiếp công dân, quyển sổ có đóng dấu giáp lai.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước có quán triệt cán bộ, công chức phụ trách công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo nghiên cứu Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu giải quyết khi có vụ việc phát sinh trên địa bàn.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước quan tâm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn Xã.

* Mặt chưa làm được:

- Trong năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước bố trí nơi tiếp công dân vừa là phòng làm việc của công chức Tư pháp là chưa bảo đảm thuận lợi cho việc tiếp công dân theo quy định tại Điều 15, 18 của Luật Tiếp công dân năm 2013.

- Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước chưa ban hành thông báo kết luận của người chủ trì tiếp công dân là chưa đúng theo Điều 13, 14 của Quy định về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè đã Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước:

- Cần bố trí phòng riêng làm nơi tiếp công dân để bảo đảm thuận lợi cho việc tiếp công dân.

- Thực hiện việc ban hành thông báo kết luận của người chủ trì tiếp công dân theo quy định.

- Tổ chức rút kinh nghiệm đối với các hạn chế nêu trên.

Thanh tra Huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, quyết định và xử lý Kết luận thanh tra theo Điều 40 Luật Thanh tra năm 2010./.

 

TTH

 


Số lượt người xem: 707    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm