• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
0
5
0
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại 04 Tháng Tư 2017 5:35:00 CH

Kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý, sử dụng tài chính tại đơn vị

Ngày 19/10/2016 Thanh tra huyện Nhà Bè ban hành Kết luận số 185/KL-TTH ngày 19/10/2016 về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý, sử dụng tài chính tại đơn vị

Qua kết quả thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý, sử dụng tài chính tại đơn vị, Chánh Thanh tra Huyện kết luận như sau:

Trong năm 2014, 2015, Bệnh viện huyện Nhà Bè đã xây dựng kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, đồng thời có quan tâm lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch đã đề ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện trong nội bộ, qua đó đã tạo được sự chuyển biến về ý thức của cán bộ, viên chức. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch hoạt động, kê khai tài sản, thu nhập, trả lương qua tài khoản, công tác cải cách hành chính, công khai công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức…. được triển khai thực hiện.

Bệnh viện huyện Nhà Bè được giao quyền tự chủ về tài chính. Với nhiệm vụ được giao, Giám đốc Bệnh viện đã quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách giao hàng năm và nguồn thu sự nghiệp theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và quy định của pháp luật. Từ đó giúp cho Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời có tiết kiệm chi phí hành chính nhằm thực hiện chi tăng thu nhập và trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi để động viên khen thưởng, chăm lo nhu cầu tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị. Thực hiện công khai dự toán, quyết toán theo quy định; Quy chế chi tiêu nội bộ được bàn bạc thống nhất tại đơn vị.

Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè đã Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện:

Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý, sử dụng tài chính nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng trong lĩnh vực y tế.

TTH

 


Số lượt người xem: 614    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm