• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
8
7
2
9
5
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại 04 Tháng Tư 2017 5:35:00 CH

Kết luận thanh tra về trách nhiệm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

Ngày 26/10/2016 Thanh tra huyện Nhà Bè ban hành Kết luận số 190/KL-TTH ngày ngày 26 tháng 10 năm 2016 Về việc thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

Theo Kết luận thanh tra:

* Mặt làm được:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện quan tâm thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên và tiếp dân của lãnh đạo, phân công cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp dân thường xuyên, mở sổ theo dõi việc tiếp dân, sổ có đóng dấu giáp lai, có xây dựng lịch tiếp công dân.

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện đã quán triệt cán bộ, công chức phụ trách công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo nghiên cứu Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu giải quyết khi có vụ việc phát sinh trên địa bàn; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua các cuộc họp cơ quan; có thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân.

* Mặt chưa làm được:

- Chưa vào sổ đầy đủ đối với các trường hợp tiếp dân thường xuyên của cán bộ, công chức.

- Chưa ban hành thông báo ý kiến kết luận của người chủ trì tiếp công dân theo quy định tại Điều 14 của Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

 - Việc ban hành thông báo thụ lý đơn do Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ký là chưa đúng thẩm quyền theo Điều 7 Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố); việc xử lý đơn còn lúng túng về phân loại đơn.

- Giải quyết đơn khiếu nại trễ hạn vẫn còn.

- Chưa xây dựng kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại, chưa ban hành thông báo tiến độ giải quyết khiếu nại theo Điều 14 Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 2 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Việc thực hiện báo cáo kết quả về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm chưa đúng quy định theo Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Từ những nội dung kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra Huyện kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện thực hiện các nội dung sau:

- Vào sổ theo dõi việc tiếp dân thường xuyên của cán bộ, công chức.

- Tập trung giải quyết đơn, hạn chế việc giải quyết đơn trễ hạn.

- Ban hành thông báo ý kiến kết luận của người chủ trì khi tổ chức tiếp công dân theo quy định tại Điều 14 của Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Thực hiện việc thụ lý đơn, xây dựng kế hoạch xác minh, thông báo tiến độ giải quyết theo quy định của Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục đối với những thiếu sót theo Kết luận thanh tra./.

 

TTH

 


Số lượt người xem: 737    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm