• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
2
0
9
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại 04 Tháng Tư 2017 5:40:00 CH

Kết luận thanh tra về trách nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị Huyện trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

Ngày 22/11/2016 Thanh tra huyện Nhà Bè ban hành Kết luận số 213  /KL-TTH ngày 22  tháng  11 năm 2016 Về việc thanh tra trách nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị Huyện trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

Qua kết quả thanh tra về trách nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị Huyện trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Chánh thanh tra kết luận về những mặt làm được và chưa làm được như sau:

* Mặt làm được:

- Phòng Quản lý đô thị Huyện có phân công cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp dân thường xuyên, mở sổ theo dõi việc tiếp dân, có xây dựng lịch tiếp công dân.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân.

* Mặt chưa làm được:

- Trong Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức đơn vị, chưa phân công Trưởng phòng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Điều 18 của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; sổ tiếp công dân chưa có đóng dấu giáp lai.

- Chưa xây dựng kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại, hồ sơ khiếu nại không có đơn của người khiếu nại, chưa ban hành thông báo tiến độ giải quyết khiếu nại theo Điều 14 Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 2 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Chưa thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức đơn vị.

- Chưa thực hiện báo cáo kết quả về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm đúng quy định theo Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Chánh Thanh tra huyện Nhà Bè đã Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo Trưởng phòng Quản lý đô thị:

- Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức trong đó phân công Trưởng phòng Quản lý đô thị Huyện phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch xác minh, thông báo tiến độ giải quyết, lưu trữ hồ sơ đúng thành phần theo quy định của Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Thực hiện công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và gửi về Ủy ban nhân dân Huyện, Thanh tra huyện đúng quy định.

- Tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục đối với những hạn chế thiếu sót nêu trên.

 

TTH

 


Số lượt người xem: 553    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm