SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
5
7
0
Hoạt động 25 Tháng Chín 2020 11:55:00 SA

Huyện ủy tham gia hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề

Chiều 23/9/2020, Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức cho các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham gia hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm của các đơn vị đến tháng 12 năm 2020 do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

 

Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy về công tác lãnh đạo của Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị từ sau Đại hội Đảng bộ đến nay cho thấy, ngay sau Đại hội, các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đã hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự Đại hội trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định. Hầu hết, các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Đại hội để hoàn chỉnh và tiến hành in Văn kiện cũng như triển khai các nội dung công việc sau Đại hội. Về phương hướng công tác trọng tâm từ nay đến cuối tháng 12, tất cả các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đều xác định phương hướng công tác trọng tâm là: Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và phấn đấu lãnh đạo thực hiện hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2020, gắn với thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là giai đoạn trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI; Tổng kết đợt thi đua đặc biệt 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở tập trung triển khai và tổ chức tổng kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU này 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, giảm ngập nước”, sơ kết thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; Rà soát các nhiệm vụ và đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc trọng tâm sau Đại hội…
 
Đồng chí Dương Thế Trung - Bí thư Huyện ủy báo cáo tại hội nghị giao ban. 
Báo cáo tại hội nghị giao ban với Thường trực Thành ủy về những nhiệm vụ trọng tâm Huyện đã thực hiện từ sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè cho đến nay, đồng chí Dương Thế Trung - Bí thư Huyện ủy cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành việc sắp xếp cán bộ chủ chốt theo Đề án nhân sự. Ban hành Quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; quy chế làm việc của ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Thành lập các nhóm Huyện ủy viên phụ trách các lĩnh vực nhằm giúp Huyện ủy lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Huyện ủy xác định 26 chương hình, kế hoạch, đề án cần xây dựng từ nay đến cuối năm để cụ thể hóa Nghị quyết đại hội, đến nay đã hoàn thành các chương trình: Chương trình học chữ, học nghề, giải quyết việc làm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững; Chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; Chương trình không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn… Huyện cũng đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đại hội đến đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hiện nay, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đến đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân. Ngoài ra, Huyện cũng đã tổ chức hội nghị các nhà đầu tư, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu về các giải pháp phát triển kinh tế - đô thị trên địa bàn huyện Nhà Bè. Tổ chức bồi dưỡng nghiệm vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và tiến hành tổ chức hội thi cấp ủy giỏi năm 2020. Qua hội thi là cơ sở để Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét có giải pháp tiếp tục để bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng kinh nghiệm công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Từ nay đến cuối năm 2020, Huyện ủy Nhà Bè sẽ tiếp tục tập trung công tác bồi thường các dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh theo đúng tiến độ đăng ký với Ủy ban nhân dân Thành phố và Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy; Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo kế hoạch vốn giao năm 2020; Tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý ngay từ đầu các công trình vi phạm trật tự xây dựng, không để xảy ra công trình xây dựng không phép mà không được xử lý đúng quy định từ đầu. Đồng thời, tiếp tục tập trung xử lý các công trinh vi phạm còn tồn trước khi thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU /7/2019 ; Tiếp tục tập trung thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách của Thành phố và vận động các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trong năm 2020. Tập trung huy động các nguồn lực chăm lo gia đình chính sách, dân nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Tổ chức tổng kết đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI trước ngày 30/9/2020 và phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp tục tập trung hoàn thành 19 chương trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện; Thành lập Hội đồng tư vấn phát triển kinh tế - đô thị trên địa bàn Huyện, trong đó mời gọi một số chuyên gia, các nhà quản lý tham gia; Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; Tập trung lãnh đạo công tác tổ chức kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Dương Thế Trung cũng nêu lên những khó khăn và kiến nghị Thành phố giải quyết xung quanh công tác bồi thường tái định cự; cấp phép xây dựng…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, các đơn vị nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Về phát triển kinh tế, chủ động xây dựng kịch bản để thúc đẩy các ngành, lĩnh vực nhằm giảm tác động của dịch bệnh, đảm bảo tăng trưởng ở mức tối đa, không để tăng trưởng âm. Vì vậy, các quận, huyện phải quan tâm, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; Tiếp tục thúc đẩy giải ngân đầu tư công, xem đây như là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng; trong đó chú trọng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Về trật tự an toàn xã hội, chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở, không để phát sinh các điểm nóng và khiếu kiện vượt cấp; Triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, sau diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố; Chú trọng công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố, đặc biệt là tuyên truyền trên mạng. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu kép là vừa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, vừa góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố…
Thùy Linh

Số lượt người xem: 39    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm