• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
9
4
3
8
8
4
Hoạt động 14 Tháng Mười Hai 2017 10:45:00 SA

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 14 KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 14 khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa diễn ra vào ngày 12/12/2017 tại hội trường Huyện ủy.

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 và Danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

Trong năm 2017, các ngành kinh tế do Huyện quản lý tiếp tục tăng trưởng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể: ngành công nghiệp - xây dựng tăng 10,53%, thương mại - dịch vụ tăng 12,53%; sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 1,02% so với cùng kỳ năm 2016. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay các xã đã hoàn chỉnh Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 đang trình Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thành phố thẩm định, trong đó Đề án Nông thôn mới xã Nhơn Đức đã được Thành phố phê duyệt; đồng thời đang hoàn chỉnh Dự thảo Đề án nông thôn mới Huyện trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2017 - 2020. Thực hiện Thông báo số 316-TB/TU ngày 7/12/2016 của Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lễ ký kết với Đảng ủy các quận, các tổng công ty, đơn vị được phân công thỏa thuận nội dung hỗ trợ các xã với số tiền 9 tỷ đồng. Huyện cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng chuyên đề giải pháp thực hiện, tổ chức thu gom rác, xử lý nước thải, rác thải hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện giai đoạn 2017 - 2020;... Huyện cũng đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2016 để hoàn thành đưa vào sử dụng và khởi công mới 4 công trình; tổng khối lượng thực hiện trong năm 2017 là 832,644 tỷ đồng, đạt 103,53%; khối lượng giải ngân là 734,157 tỷ đồng, đạt 91,28% kế hoạch vốn giao; trong năm đã phê duyệt quyết toán 86 dự án đầu tư hoàn thành. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư tiếp tục được quan tâm. Bên cạnh đó, Huyện đang tập trung vào các dự án chống sạt lở, công trình cống ngăn triều trên địa bàn. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị tiếp tục được tập trung thực hiện. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính 13.440 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu được giao và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2016; thu, chi ngân sách địa phương sát dự toán, đảm bảo nhiệm vụ chính trị và trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ, một số chỉ tiêu sớm hoàn thành. Công tác chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm thực hiện đồng bộ từ Huyện đến xã - thị trấn. Đối với chương trình giảm nghèo bền vững theo các tiêu chí mới, với quyết tâm cao, toàn hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, giải pháp phù hợp hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo căn cơ. Đến nay, Huyện đã cơ bản hoàn thành chiều y tế và chiều tiếp cận thông tin; số hộ nghèo giảm 3% và hộ cận nghèo giảm 2,98% so với đầu năm. Số hộ nghèo hiện còn 1.162 hộ, chiếm tỷ lệ 3,15% và hộ cận nghèo còn 1.111 hộ, chiếm tỷ lệ 3,01%. Đồng thời, công tác Đền ơn đáp nghĩa cũng được Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Huyện đến xã - thị trấn tập trung thực hiện. Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện theo Chương tình số 01-CTr/HU ngày 30/6/2015 của Huyện ủy; các ngành chức năng Huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã - thị trấn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, kết quả đạt 170,8% so với chỉ tiêu, số người lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 81%; trong năm đã giải quyết việc làm cho 7.388 lượt lao động, đạt tỷ lệ 118,97% so với kế hoạch năm. Công tác giáo dục - đào tạo được chú trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và truyền thanh được thường xuyên thực hiện với nhiều hoạt động. Công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm được triển khai đồng bộ, hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định; phạm pháp hình sự được kéo giảm so với cùng kỳ năm trước; công tác giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2017 đạt chỉ tiêu Thành phố giao. Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện và các Nghị quyết quan trọng của Trung ương và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; phòng, chống tham nhũng biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hoạt động HĐND nề nếp, chất lượng, đảm bảo quy định pháp luật; tăng cường công tác giám sát trên những lĩnh vực trọng tâm, những vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác dân vận của Đảng và của hệ thống chính trị tiếp tục được phát huy, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng tốt hơn, tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, Huyện ủy cũng đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt trong năm 2018 như: tốc độ tăng trưởng bình quân các ngành kinh tế do Huyện quản lý đạt 12%. Về xây dựng cơ bản, phấn đấu khối lượng thực hiện đạt trên 90% và khối lượng giải ngân đạt trên 85% kế hoạch vốn Thành phố giao; Thu ngân sách đạt chỉ tiêu được giao. Hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt trên 99%, THCS trên 93%, tỷ lệ phân luồng học sinh đạt 17%, huy động trẻ 5 tuổi ra mẫu giáo đạt 100%; Đào tạo nghề ngắn hạn 2.000 học viên, trong đó có 40% đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động làm việc qua đào tạo nghề đạt 81%, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt 80%; Giải quyết việc làm cho 6.200 lượt lao động, trong đó có từ 40 đến 50% lao động được tạo việc làm mới trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ - thương mại; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1%, hộ cận nghèo còn 1,5%; Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ 86%; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 96%, ấp - khu phố đạt danh hiệu văn hóa 26/30, 5/7 xã - thị trấn đạt xã chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; phấn đấu tỷ lệ dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn Huyện đạt 32%; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao cả về số lượng và chất lượng; Kéo giảm phạm pháp hình sự là 5% tính theo tỷ lệ dân số, khám phá án chung đạt 75%, trong đó trọng án đạt trên 90%, kéo giảm tai nạn giao thông tối thiểu 5% cả về số vụ, số người chết và bị thương; Giảm các bản án, quyết định bị hủy, sửa, đình chỉ do lỗi chủ quan của thẩm phán dưới 1%, thi hành án dân sự đạt chỉ tiêu được giao. Trên 99% cán bộ, đảng viên và trên 90% cán bộ, công chức ngoài Đảng tham gia học Nghị quyết của Đảng; 100% cán bộ chủ chốt xây dựng chương trình hành động cá nhân, 100% đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018; phấn đấu có 24 Chi bộ ấp - khu phố có từ 20 đảng viên trở lên; Kết nạp 150 đảng viên trở lên bảo đảm cơ cấu và chất lượng, trong đó có 34 Chi bộ ấp - khu phố và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận có kết nạp đảng viên, xã - thị trấn có kết nạp đảng viên ngoài khu vực Nhà nước; 100% doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Chi đoàn, Chi hội, kết nạp 15 đảng viên trở lên; Tổ chức kiểm tra, giám sát ít nhất 5 tổ chức Đảng và 5 đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng hẹn trên 99%; 100% đúng quy trình, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được công khai rõ ràng, tỷ lệ hài lòng của nhân dân bình quân trên 95%; 100% tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp Huyện đạt xuất sắc; Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào đoàn, hội đạt 70%.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh các báo cáo đã thông qua, cụ thể về các giải pháp liên quan đến công tác thu thuế tại địa phương; Một số giải pháp để phát triển các mô hình sản xuất liên kết với các hợp tác xã; Công tác bảo vệ môi trường được nhấn mạnh đến các nguyên nhân cũng như các giải pháp để xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải thông qua việc thực hiện nghiêm Nghị định 155 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường, tập trung thực hiện Đề án sát nhập các Tổ rác dân lập vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Nhà Bè, xây dựng Trạm trung chuyển rác khép kín và triển khai phân loại rác tại nguồn; Một số vấn đề liên quan đến các công trình xây dựng cơ bản, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác trật tự xây dựng trên địa bàn Huyện; Công tác trật tự lòng, lề đường tuy được UBND Huyện, các xã - thị trấn triển khai thực hiện với nhiều giải pháp, ra quân nhiều đợt nhưng chưa chuyển biến mạnh, vì vậy cần kết hợp những giải pháp đồng bộ như: quản lý buôn bán các mặt hàng tươi sống, xử lý xe tự chế và xử lý các phương tiện đậu dưới lòng, lề đường... Một vấn đề nữa được các đại biểu đặc biệt quan tâm đó là việc thực hiện 3 chương trình trọng điểm của Huyện gồm: Chương trình về học chữ, học nghề và giải quyết việc làm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020; Chương trình về tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện giai đoạn 2015 - 2020 và Chương trình về tập trung đầu tư kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Huyện giai đoạn 2015 - 2020. Bên cạnh đó, các xã - thị trấn cũng đã báo cáo những nét nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017; đồng thời nhìn nhận những hạn chế và các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn trong năm 2018...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã đề cao tính xây dựng của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí cũng đã nêu lên bối cảnh năm 2018, đặc biệt là các vấn đề có liên quan trực tiếp đến tình hình của Thành phố và huyện Nhà Bè, nhất là khi huyện Nhà Bè thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù để phát triển TPHCM; tập trung triển khai Đề án Thành phố thông minh và triển khai Nghị quyết Trung ương 6, cụ thể là Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Trung ương về sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh gọn và hiệu quả. Ngoài ra, những tồn tại, hạn chế và một số vấn đề cần xác định trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 cũng được đồng chí nêu ra tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lưu - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện tiếp thu và triển khai thực hiện những ý kiến của đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp; đồng thời nhấn mạnh 12 nhiệm vụ trọng tâm Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện cần thực hiện trong năm 2018 trên các lĩnh vực công tác.

 

Tô Nga


Số lượt người xem: 528    

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm