• Tình quân - dân 2019 - Nao vét rạch PX • Quốc tế thiếu nhi 2019

 • Trao tặng sách giáo khoa và xe đạp • Tóc đẹp vui hè - 2019 • Nạo vét rạch Phú Xuân • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
6
2
2
9
1
Hoạt động giám sát, khảo sát 02 Tháng Mười Hai 2019 2:25:00 CH

HĐND Huyện giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn Huyện.

HĐND Huyện vừa tổ chức buổi giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn Huyện vào chiều 28/11/2019.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, UBND Huyện đã thực hiện đúng quy trình đầu tư công, quyết định phê duyệt dự án đầu tư công, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Việc lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm được UBND Huyện thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ. Hàng năm, căn cứ tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện; căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm trước, khả năng cân đối vốn của địa phương và dự trù khả năng giao vốn của Thành phố, Ủy ban nhân dân Huyện sẽ trình Hội đồng nhân dân Huyện cho ý kiến hoặc quyết định kế hoạch đầu tư công.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án và phân bổ vốn được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, khách quan và minh bạch. Các dự án đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp quy hoạch xây dựng và theo quy định hiện hành; kế hoạch vốn được giao tập trung cho các công trình có khả năng hoàn thành trong năm, công trình cấp bách, trọng điểm của Huyện, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, các thiết chế văn hóa…

Đối với dự án sử dụng nguồn vốn UBND Thành phố phân cấp, UBND Huyện giao các đơn vị trực thuộc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tổ chức thẩm định nội bộ và trình HĐND Huyện cho ý kiến trước khi gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Sau khi có ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Huyện hoàn chỉnh báo cáo đề xuất gửi UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình HĐND Thành phố quyết định.

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Huyện: UBND Huyện giao các đơn vị trực thuộc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tổ chức thẩm định và trình HĐND Huyện quyết định chủ trương đầu tư;

Việc lập, thẩm định và phân bổ nguồn vốn được thực hiện đúng theo quy định, theo nguyên tắc chỉ bố trí vốn đối với những dự án có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn và đã được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư tại năm kế hoạch. Ưu tiên bố trí vốn cho những dự án đã hoàn thành, những dự án có tiến độ thực hiện tốt và những dự án chuẩn bị đầu tư. Sau khi cân đối các nguồn vốn, Huyện mới xem xét bố trí vốn khởi công mới cho những dự án đủ điều kiện khởi công mới theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định có liên quan.

Bên cạnh đó, UBND Huyện cũng thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân. Kết quả giải ngân đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch vốn được giao (năm 2016 đạt 92,49%, năm 2017 đạt 96,21%, năm 2018 đạt 92,0%, năm 2019 ước đạt 95,58%); thực hiện tốt công tác nghiệm thu, bàn giao và thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định pháp luật.

Đối với các công trình phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tổng số công trình được phê duyệt là 70 công trình, với tổng mức đầu tư là 918,177 tỷ đồng. Trong đó đề án Huyện có 6 dự án, tổng mức đầu tư là 417,8 tỷ đồng; đề án 6 xã có 64 dự án, tổng mức đầu tư là 500,377 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, UBND Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, chủ đầu tư tập trung thực hiện các dự án theo tiến độ được phê duyệt. Đến nay, nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và các dự án thuộc Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện đã được phê duyệt dự án đầu tư, hiện nay đang đấu thầu để khởi công xây dựng. Việc đầu tư các dự án đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiện đại, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án và phân bổ vốn được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, khách quan và minh bạch. Các dự án đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp quy hoạch xây dựng và theo quy định hiện hành; kế hoạch vốn được giao tập trung cho các công trình có khả năng hoàn thành trong năm, công trình cấp bách, trọng điểm của Huyện, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, các thiết chế văn hóa… Bên cạnh đó, Huyện thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân. Kết quả giải ngân đạt tỷ lệ cao (trung bình mỗi năm trên 90%); thực hiện tốt công tác nghiệm thu, bàn giao và thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định pháp luật.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã làm rõ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là công tác xác định giá và trình duyệt đơn giá bồi thường (giá T1 và T2), từ đó dẫn đến tiến độ thực hiện một số dự án, công trình chậm so với thời gian quy định. Công tác quyết toán dự án hoàn thành chưa được các chủ đầu tư quan tâm đúng mức, dẫn đến một số dự án lập hồ sơ quyết toán chậm hơn so với quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Phát biểu tại buổi giám sát, đ/c Nguyễn Văn Trường - Phó Chủ tịch HĐND Huyện yêu cầu UBND Huyện cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, đặc biệt là công trình xây cầu Phước Lộc; Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về công tác nghiệm thu, quyết toán, tránh tình trạng nghiệm thu, quyết toán công trình khi chưa hoàn thành;...

NN

 


Số lượt người xem: 106    
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm