• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
1
9
5
Họp Hội đồng nhân dân 03 Tháng Năm 2018 3:45:00 CH

HĐND Thị trấn Nhà Bè tổ chức kỳ họp lần thứ 6, khóa XI nhiệm kỳ (2016 - 2021)

               Sáng 27/4/2018, HĐND Thị trấn Nhà Bè đã tổ chức kỳ họp lần thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ (2016 - 2021).

Tại kỳ họp, UBND thị trấn đã thông qua Tờ trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình về phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách năm 2017; HĐND Thị trấn báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giám sát của HĐND Thị trấn năm 2018; HĐND Thị trấn thông qua Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND Thị trấn…

Qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐND Thị trấn trong 6 tháng đầu năm cho thấy, trong thời gian qua, HĐND Thị trấn đã thực hiện tốt vai trò giám sát của mình. Hoạt động giám sát thường xuyên được Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND duy trì thực hiện, qua đó đã kịp thời đánh giá và đề nghị UBND thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát triển địa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết của HĐND. Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện việc giám sát các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018 như: việc thực hiện các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn; công tác lập lại trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; công tác tổng kết hoạt động trong năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước và lập thành tích chào mừng các ngày lễ trong năm của UBND thị trấn Nhà Bè; công tác cải cách hành chính; công tác vận động học chữ, học nghề, giải quyết việc làm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; việc thực hiện thu thập thông tin dân cư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn… Việc thực hiện công tác giám sát chuyên đề được quan tâm thực hiện tốt, từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND Thị trấn đã chủ động mời các Ban HĐND Thị trấn triển khai các nội dung giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND Thị trấn về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của HĐND thị trấn Nhà Bè. Đến nay, Thường trực và các Ban HĐND đã triển khai thực hiện được 4 cuộc giám sát như: Thường trực HĐND đã tiến hành giám sát về công tác quản lý Nhà nước trong việc vận động và sử dụng các nguồn quỹ vận động trong nhân dân; Ban Kinh tế - xã hội đã tập trung giám sát về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Ban Pháp chế đã tập trung giám sát về công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác quản lý nhân hộ khẩu theo Luật cư trú trên địa bàn. Nhìn chung công tác giám sát các chuyên đề theo Nghị quyết của HĐND được phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và đơn vị, từ đó tạo thuận lợi trong thực hiện kế hoạch, báo cáo và tổ chức giám sát đúng tinh thần kế hoạch đề ra. Qua giám sát cũng đã đánh giá lại kết quả thực hiện, giúp cho đối tượng được giám sát nhận thấy được những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và kịp thời khắc phục những hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện các cuộc giám sát còn chậm so với Nghị quyết đã đề ra. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên hàng tuần. Các buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức đúng theo luật định. Các ý kiến kiến nghị của cử tri cũng được phản ánh và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời. Việc đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Nhân dân của công dân được chỉ đạo nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của HĐND Thị trấn vẫn còn 1 số hạn chế như: Tiến độ triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề còn chậm so với Nghị quyết đã đề ra; Một số đại biểu chưa tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri tại địa bàn, chưa đi sâu vào công tác giám sát và nghiên cứu tài liệu để đóng góp cho HĐND.

Để HĐND Thị trấn tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát trong thời gian tới, tại kỳ họp, HĐND Thị trấn Nhà Bè cũng đã đề ra 1 số giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm như: Tiếp tục nâng chất hoạt động của HĐND, nhất là hoạt động kỳ họp, hoạt động giám sát, hoạt động tiếp công dân và tiếp xúc cử tri; Chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND Thị trấn khóa XI theo đúng luật định; Thường trực HĐND Thị trấn điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban HĐND, các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND Thị trấn khóa XI, các Ban Hội đồng nhân dân thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình theo quy định; Phát huy tốt vai trò của các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND Thị trấn tham dự đầy đủ, thực hiện tốt vai trò, chức năng và quyền hạn của người đại biểu nhân dân Thị trấn; tăng cường nắm bắt thông tin, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri; thường xuyên theo dõi và thông báo kết quả giải quyết của các cơ quan liên quan đối với những vấn đề cử tri phản ánh; Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc UBND Thị trấn, các cơ quan có liên quan trong thực hiện Nghị quyết HĐND, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung giám sát chuyên đề theo Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời tiếp tục quan tâm phát huy Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn Nhà Bè trong hoạt động giám sát theo quy định; Phối hợp UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị trấn tổ chức thực hiện tốt các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với cử tri trên địa bàn, để kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Đỗ Tấn Thạnh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả HĐND Thị trấn đã thực hiện trong thời qua qua, đ/c cũng đề nghị Tổ HĐND Thị trấn và đại biểu HĐND xã tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, là đại biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân đến chính quyền địa phương; Tăng cường nắm bắt thông tin, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri; Thường xuyên theo dõi và thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan liên quan đối với những vấn đề cử tri quan tâm…

Tại kỳ họp, HĐND Thị trấn cũng đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND Thị trấn; Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách năm 2017. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Thùy Linh

 


Số lượt người xem: 678    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm