Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
0
6
2

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

   Phòng Quản lý đô thị được thành lập bởi Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, trên cơ sở đó có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện quản lý Nhà nước về: xây dựng; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phân cấp quản lý.

- Số điện thoại (Fax): 083.7828492

- Mail: qldt.nhabe@tphcm.gov.vn

2. Trưởng phòng: Hà Minh Tân

- Sinh năm 1975.

- Điện thoại di động: 0989 0019 110

- Mail: hmtan.nhabe@tphcm.gov.vn

- Nhiệm vụ cụ thể như sau:

     + Phụ trách chung nhiệm vụ của đơn vị, là chủ tài khoản của đơn vị; quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc Phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND Huyện về nhiệm vụ của Phòng, đồng thời chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với các Sở ngành liên quan.

     + Phụ trách công tác của Tổ Quy hoạch, Tổ Hành chính – Quản trị; Bồi thường Nhà nước; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; kiểm soát thủ tục hành chính; khiếu nại, tố cáo, các phản ánh kiến nghị của nhân dân; công tác Phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

     + Tham gia là thành viên một số Ban hoặc Hội đồng do UBND Huyện phân công.

3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hải

- Sinh năm 1977.

- Điện thoại di động: 0915 412 739

- Mail: nvhai.nhabe@tphcm.gov.vn

- Nhiệm vụ cụ thể như sau:

 + Chỉ đạo và trực tiếp chịu trách nhiệm với các họat động của Tổ địa bàn 2, gồm xã Nhơn Đức, Long Thới, Hiệp Phước, Phú Xuân, Phước Lộc.

+ Phụ trách chính về công tác quản lý hạ tầng đô thị; thẩm định hạ tầng kỹ thuật các đồ án quy hoạch; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Huyện; cấp nước; phát triển mảng xanh; lĩnh vực điện, chiếu sáng; vật liệu xây dựng; giao thông; công tác thanh niên; công tác dân vận; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách; tham mưu thực hiện các nội dung ủy quyền.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, các phản ánh, kiến nghị của nhân dân thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, ông Nguyễn Văn Hải được ký các giấy tờ, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

  4. Phó Trưởng phòng: Trần Công Luận.

 - Sinh năm: 1972

- Điện thoại di động: 0909 501 618

- Mail: tcluan.nhabe@tphcm.gov.vn 

- Nhiệm vụ cụ thể như sau:

 + Chỉ đạo và trực tiếp chịu trách nhiệm với các họat động của Tổ địa bàn 1, gồm xã Phước Kiển, Thị Trấn.

+ Phụ trách chính về công tác cấp phép xây dựng; quản lý chất lượng công trình; công tác cải cách hành chính; tổ chức thẩm định và tham mưu phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng theo Luật Xây dựng; kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, các phản ánh, kiến nghị của nhân dân thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ. 

+ Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, ông Trần Công Luận được ký các giấy tờ, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

5. Phó Trưởng phòng: Hà Văn Nhiều.

 - Sinh năm: 1965.

- Điện thoại di động: 0975 440 361

- Mail: tcluan.nhabe@tphcm.gov.vn 

 - Nhiệm vụ cụ thể như sau:

 + Chỉ đạo và trực tiếp chịu trách nhiệm với các họat động của Đội Quản lý trật tự đô thị; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đội. 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, các phản ánh, kiến nghị của nhân dân thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Phụ trách công tác dân vận; thi hành pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện các Quyết định có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Huyện.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, ông Hà Văn Nhiều được ký các giấy tờ, văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

 

 

 

 

Tìm kiếm