• Mừng sinh nhật Bác
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Giao thông đường thủy
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Ngày hội bánh tét
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Demo
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
4
1
7

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:
-  Phòng Tài nguyên và Môi trường được thành lập từ Quyết định số 48/2005/QĐ-UB ngày 17/01/2005 của UBND huyện Nhà Bè có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.
-  Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Số điện thoại: 08.37828774
Email: tnmt.nhabe@tphcm.gov.vn.
2. Trưởng Phòng: Võ Phan Lê Nguyễn
     Sinh ngày: 20/6/1974
     Điện thoại di động: 0913638056
     Mail: vplnguyen.nhabe@tphcm.gov.vn
     Phụ trách điều hành hoạt động chung; trực tiếp phụ trách công tác tài nguyên, hành chính- quản trị.
 
3.   Phó trưởng Phòng: Lê Văn Hiền
 

      Sinh ngày: 22/10/1978

      Điện thoại di động: 0913732500

      Phụ trách công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại lĩnh vực đất đai, phụ trách công tác cấp GCN có, không có tài sản gắn  liền với đất ký trả lời văn bản cho Tòa án, Thi hành án…

 
4.     Phó trưởng Phòng: Dương Thị Tuấn Nam

      Sinh ngày: 29/10/1973

      Điện thoại: 0913 763 879

      Mail: dttnam.nhabe@tphcm.gov.vn

      Phụ trách các công việc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, thẩm định phương án bồi thường, công tác định giá với Tòa án, công tác xây dựng bảng giá đất, công tác thanh niên, phụ trách nữ, công đoàn….
 
5.Phó trưởng Phòng: Nguyễn Thị Hồng Quyên
 

Sinh ngày: 25/8/1979

Điện thoại di động: 0909092550

Mail: nthquyen.nhabe@tphcm.gov.vn

Phụ trách công tác thuộc lĩnh vực môi trường: tham mưu xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại về môi trường, tham gia hội đồng thẩm định ĐTM, kiểm tra tình hình bảo vệ môi trường tại các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền, tham mưu quản lý tài nguyên nước…

 

Tìm kiếm