• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
9
1
9
2
5

 

 Năm 2019

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Nhà Bè (Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2019)

 

Thông báo công bố công khai số liệu thu - chi  ngân sách 12 tháng năm 2018 (Theo Thông báo số 05/TB-TCKH ngày 07 tháng 01 năm 2019)

 

Thông báo công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2019 (Theo thông báo số 45/TB-TCKH ngày 12 tháng 4 năm 2019)

 

Thông báo công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 (Theo Thông báo số 98/TB-TCKH ngày 15 tháng 7 năm 2019)

 

Thông báo công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 (Theo Thông báo số 114/TB-TCKH ngày 10 tháng 10 năm 2019)

Quyết toán ngân sách năm 2017

Số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 (Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 20 tháng 09 năm 2018)

 

Năm 2018

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Nhà Bè

 

Công văn số 28/BC-TCKH ngày 15/01/2018 về Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của huyện Nhà Bè

 

Các bảng phụ lục đính kèm

 

Tình hình thực hiện dự toán 3 tháng đầu năm 2018

 

Tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2018

 

 Tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2018 

 

Công bố Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 về công khai quyết toán ngân sách Huyện năm 2018

 

 

Công bố Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 về công bố công khai quyết toán ngân sách Huyện năm 2018

 

 

Năm 2015

 

 

 

 

Năm 2014

 

Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2014

 

Năm 2013

 

       Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013  của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2013

 

Năm 2012

 

         Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc Huyện

Năm 2011

 

 

        Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc Huyện

 

        Dự toán thu ngân sách năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày  20/12/2010

 

       Dự toán chi ngân sách năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày  20/12/2010

 

 

        Dự toán ngân sách xã năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày  20/12/2010

Năm 2010

 

        Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về ban hành dự toán thu - chi ngân sách năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc Huyện.

 

Năm 2009

         Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 về ban hành dự toán ngân sách huyện năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc.

          Bảng dự toán chi ngân sách huyện năm 2009 ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 31/12/2008.

           Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 về giao dự toán ngân sách huyện năm 2009 cho các xã - thị trấn.

 

          Bảng dự toán thu ngân sách xã năm 2009 ban hành kèm theo Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

 

Năm 2008

         Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 về điều chỉnh dự toán ngân sách Huyện năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc.

 

          Bảng điều chỉnh dự toán ngân sách Huyện năm 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 31/12/2008.

Năm 2007

 

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2015

 

Tìm kiếm