Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
5
3
0
4
4

                            Phòng Kinh tế:

I. Chức năng nhiệm vụ:
Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, quản lý năng lượng, đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn.”
 
- Số điện thoại: (08) 37828462
- Mail: kinhte.nhabe@tphcm.gov.vn
II.Thông tin lãnh đạo phòng:
1. Trưởng phòng: Thái Kim Dũng
- Sinh năm: 1971
- Điện thoại di động: 0918050473
- Mail:
- Chịu trách nhiệm chung và trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng theo quy chế.
2. Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Ngọc Vân
- Sinh năm: 1978
- Điện thoại di động: 0903338837
- Mail: ntnvan.nhabe@tphcm.gov.vn
- Phụ trách quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn.
- Quản lý hoạt động của các Trạm.
 
3. Phó Trưởng Phòng: Lê Văn Hoa
- Sinh năm: 1964
- Điện thoại di động: 0983762266
- Phụ trách quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đăng ký kinh doanh
4. Phó Trưởng Phòng: Văn Công Minh
- Sinh năm: 1962
- Điện thoại di động: 0913905914
- Mail: vcminh.nhabe@tphcm.gov.vn
- Phụ trách quản lý nhà nướcvề Khoa học công nghệ, điện năng, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
Tìm kiếm