Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
0
9
5

           

             Phòng Giáo dục và Đào huyện Nhà Bè .

             Địa chỉ : 306/5 đường Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân huyện Nhà Bè.

             Số điện thoại :

             Văn phòng  : 3 7770 473.

             Tổ chức, Thanh tra, Tổng hợp: 3 7770 628

             P.Trưởng phòng , THCS, Tiểu học , Mầm non: 3 7770 627 .

             Trưởng phòng : 3 7770 626 .

             Số FAX :

             Email của phòng : pgdnhabe.tphcm@moet.edu.vn

             Website của phòng : www.pgdnhabe.hcm.edu.vn

 

 

 

           Thông tin lãnh đạo:

 

1.     Trưởng phòng: Lê Thị Oanh

 

-Ngày tháng năm sinh: 06/03/1969

- Điện thoại cơ quan: 37770626

- Điện thoại nhà riêng: 37827455

- Điện thoại di động: 0982619344

- Email: ltoanh.nhabe.tphcm@moet.edu.vn

 

2.     Phó Trưởng phòng: Lê Thanh Hải

 

     

-Ngày tháng năm sinh: 07/10/1972

- Điện thoại cơ quan: 37770627

- Điện thoại nhà riêng: 35397303

- Điện thoại di động: 01265090742

- Email: thanhhai.pgdnhabe@moet.edu.vn

 

3.     Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Nga

     

-Ngày tháng năm sinh: 28/8/1966

- Điện thoại cơ quan: 37770627

- Điện thoại nhà riêng: 37828330

- Điện thoại di động: 0909711676

             - Email: ntbnga.nhabe.tphcm@moet.edu.vn

 

 

Tìm kiếm