Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
6
1
1

                UBND xã Phước Lộc:

1. Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và điện thoại, email của đơn vị, cán bộ, công chức có thẩm quyền:
- Điện thoại cơ quan: 08.37817643.
- Địa chỉ: 289, đường Đào Sư Tích, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè.
- Email: Phuocloc.nhabe@tphcm.gov.vn
- Ủy  ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân. Các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân không nhất thiết phải là đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp.
- Uỷ ban nhân dân cấp xã có năm thành viên. Mỗi thành viên của Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp và cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cấp mình và trước cơ quan nhà nước cấp trên.
- Uỷ ban nhân dân mỗi tháng họp ít nhất một lần.
- Các quyết định của Uỷ ban nhân dân phải được quá nửa tổng số thành viên Uỷ ban nhân dân biểu quyết tán thành.
- Uỷ ban nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề sau đây:
Chương trình làm việc của Uỷ ban nhân dân; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định;Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định; Kế hoạchhuy độngnhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phươngtrình Hội đồng nhân dân quyết định;Các biện pháp thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kinh tế - xã hội; thông qua báo cáo của Uỷ ban nhân dân trước khi trình Hội đồng nhân dân;Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân và việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương.
2. Thông tin về lịch sử, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, truyền thống văn hóa:
Phước Lộc là một xã nằm ở phía Tây của huyện Nhà Bè và phía Tây Nam ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích tự nhiên 604,7388 ha, chiếm 6,05% diện tích tự nhiên toàn huyện, trong đó đất nông nghiệp 330,11ha chiếm 54,59% diện tích; dân số 7.335 người, là xã có lực lượng lao động trẻ và được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện khí hậu, tài nguyên thiên nhiên (nguồn nước) nên thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản.
Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý:
- Xã Phước Lộc nằm về phía Tây của huyện Nhà Bè và về phía tây Nam ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km.
- Địa giới:
            + Phía Đông giáp xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè,
+ Phía Bắc giáp xã Bình Hưng    - Huyện Bình Chánh,
+ Phía Tây giáp xã Phong Phú-Huyện Bình Chánh; xã Nhơn Đức - Huyện Nhà Bè.
            + Phía Nam giáp xã Nhơn Đức - Huyện Nhà Bè.
- Diện tích: xã Phước Lộc có diện tích tự nhiên 604,7388ha chia ra làm 4 ấp; 20 tổ nhân dân, gồm: ấp 1, 2, 3 và 4.
Đặc điểm địa hình: Xã Phước Lộc bị chia cắt bởi kinh Cây Khô và hệ thống sông rạch chằn chịt, địa hình xã Phước Lộc tương đối bằng phẳng. Độ cao địa hình thay đổi không lớn từ 0,6m – 1,5m. Nhìn chung địa hình thấp dần từ Tây Bắc sang Đông Nam, có nhiều vùng trũng và sình lầy.
            3. Thông tin về thành viên UBND xã:
            3.1. Ông Nguyễn Tuấn Tài, sinh năm 1981.
            - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc, nhiệm kỳ 2011-2016
            - Số điện thoại: 0979897975
            - Hiện cư ngụ: 157 ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè
            - Nhiệm Vụ:
            + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là người lãnh đạo và điều hành công việc của Uỷ ban nhân dân, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định tại Điều 127 của Luật tổ chức HĐND&UBND, cùng với tập thể Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm về hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và trước cơ quan nhà nước cấp trên.
            + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
            1. Lãnh đạo công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành viên của Uỷ ban nhân dân.
            2. Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Uỷ ban nhân dân;
            3. Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo Uỷ ban nhân dân trong phiên họp gần nhất;
            4. Ra quyết định, chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
            3.2. Bà Nguyễn Thị Diệu Hạnh, sinh năm 1974.
            - Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc, nhiệm kỳ 2011-2016
            - Số điện thoại: 0908894979
            - Hiện cư ngụ: 16B ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè
            - Nhiệm Vụ: Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao.
            3.3. Ông Nguyễn Trọng Khánh, sinh năm 1981.
            - Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc, nhiệm kỳ 2011-2016.
            - Số điện thoại: 0977776675
            - Hiện cư ngụ: … ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè
            - Nhiệm Vụ: Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao.
            3.4. Ông Đới Quang Hùng, Trưởng công an xã
            - Nhiệm vụ: điều hành thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng dân phòng, phòng chống tội phạm và tệ nạn và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao.
            3.5. Ông Đặng Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã.
            - Nhiệm vụ: chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao.
Tìm kiếm