Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
4
8
5

ĐNG ỦY – HĐND – UBND – UB.MTTQ THỊ TRẤN NHÀ BÈ

 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Thị trấn Nhà Bè thuộc huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích 596 ha, dân số khoảng 42.874 nhân khẩu với 11.260 hộ dân, được tổ chức thành 4 khu phố - 75 tổ dân phố. Dân cư sống tập trung suốt dọc hai bên trục đường Huỳnh Tấn Phát. Thị trấn còn là nơi đặt trụ sở nhiều cơ quan hành chính quan trọng của huyện Nhà Bè như: Ủy ban Nhân dânHội đồng Nhân dân.

Thị Trấn Nhà Bè có hơn 816 cơ sở sản xuất kinh doanh (01 hợp tác xã, 235 công ty trách nhiệm hữu hạn, 30 công ty cổ phần, 22 doanh nghiệp tư nhân, 528 hộ kinh doanh cá thể). Đây còn là nơi Tổng kho xăng dầu Nhà Bè và nhiều công ty nhiên liệu - sản phẩm hóa dầu đặt cơ sở, hàng năm cung cấp 60% thị phần xăng dầu cho toàn bộ khu vực phía Nam.

* Vị trí địa lý:

Trong những năm qua sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn thị trấn Nhà Bè tương đối rõ nét, nhiều cơ sở tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ được đầu tư xây dựng trên địa bàn, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên thông qua các chương trình đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất, thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, vay vốn giúp nhau làm kinh tế gia đình.

 

Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân thị trấn Nhà Bè, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng bộ Thị trấn và Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè. Thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trên địa bàn.

 

Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè làm việc theo chế độ tập thể, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận bàn bạc tập thể và quyết định theo đa số. Mỗi Thành viên Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình phụ trách. Thực hiện kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước đối với nhân dân, đơn vị KT-XH và các thành phần kinh tế khác, các tổ chức xã hội, Hội đoàn. Kịp thời uốn nắn và xử lý các vi phạm theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công. Tham mưu việc quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội của Thị trấn, xây dựng dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm trình Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè phê duyệt. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kinh tế xã hội và các chỉ tiêu, thực hiện thu chi ngân sách theo Luật được Ủy ban nhân dân Huyện giao.

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO:

 

1.     Bà: NGUYỄN NGỌC THỦY – sinh năm: 1980

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhà Bè - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Nhà Bè

- Trình độ:          + CMNV: Thạc sĩ Hành chính công.

                         + Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0917781177

- Email:

* Nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy Nhà Bè và Đảng ủy Thị trấn về mọi mặt công tác của Đảng bộ, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

2. Ông TRẦN THANH PHONG – sinh năm: 1982

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Trình độ:          + CMNV: Cử nhân Luật

                         + Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0909273276

- Email:

* Nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm điều hành công việc hàng ngày theo Nghị quyết của Đảng ủy, của Ban thường vụ và các chủ trương của Đảng.

Chỉ đạo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

 

3. Ông NGUYỄN VĂN TƯ – sinh năm: 1974

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè

- Trình độ:          + CMNV: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật

                         + Chính trị: Trung cấp (đang học Cử nhân)

- Điện thoại: 0903158384

- Email:

* Nhiệm vụ:

Trực tiếp, chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân; lãnh đạo các thành viên Ủy ban nhân dân, các cán bộ chuyên môn, ban điều hành các khu phố, các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

 

 

4. Ông NGUYỄN ANH TÀI – sinh năm 1985

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Nhà Bè

- Trình độ:          + CMNV: Cử nhân Luật

                         + Chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0122 222 4147

- Email:

* Nhiệm vụ:

Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân làm nhiệm vụ theo sự phân công, khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân đi vắng thì Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch.

 

5. Ông LÊ BẢO LỘC – sinh năm: 1977

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè

- Trình độ:         + CMNV: Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Kiểm tra

                        + Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0902946459

- Email:

* Nhiệm vụ:

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực giáo dục; y tế; văn hóa, thông tin và thể dục, thể thao; Lao động – thương binh và xã hội; công tác quản lý người sau cai nghiện; công tác Giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; công tác Dân số - gia đình và trẻ em. Quản lý vốn các dự án xóa đói giảm nghèo; xác nhận và đồng thời chịu trách nhiệm với các dự án vốn vay của các đoàn thể và các dự án tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Nhà Bè; thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; xử lý vi phạm hành chính, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với lĩnh vực mình phụ trách; thực hiện ký bản chính, bản sao giấy chứng tử; ký sao y, chứng thực và chỉ đạo trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè; các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Nhà Bè phân công; phụ trách khu phố 5.

 

6. Ông LÊ QUỐC KHANH – sinh năm: 1986

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè

- Trình độ:          + CMNV: Kỹ sư Xây dựng

                         + Chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0977998996

- Email:

* Nhiệm vụ:

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi và tiểu thủ công nghiệp; xây dựng, giao thông, cầu đường nông thôn, chỉnh trang đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, rác thải...; đất đai - nhà ở; công tác phòng cháy chữa cháy; công tác phòng, chống lụt, bão, dịch hoạ, cứu hộ, cứu nạn; giải quyết tranh chấp, khiếu nại; thực hiện ký bản chính, bản sao giấy chứng tử; ký sao y, chứng thực và chứng thực các hợp đồng giao dịch dân sự (nếu có); xử lý vi phạm hành chính, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với lĩnh vực mình phụ trách; chỉ đạo trực tiếp Tổ Trật tự đô thị thị trấn Nhà Bè; các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè phân công; phụ trách khu phố 4.

 

 

III. CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Ông NGUYỄN VĂN HAI - Trưởng Công an thị trấn Nhà Bè

            - Trình độ:         + CMNV:

                                    + Chính trị:  Cao cấp

- Điện thoại: 0975146709

* Nhiệm vụ:

Điều hành thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng lực lượng công an nhân dân; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác quản lý trị an; phụ trách khu phố 7.

 

2. Ông ĐẶNG HỮU DŨNG SĨ – Trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Nhà Bè

- Trình độ:         + CMNV: Cao đẳng Quân sự Cơ Sở

                        + Chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 01255025115

* Nhiệm vụ:

Điều hành công tác quân sự địa phương; công tác xây dựng lực lượng dân quân; phụ trách khu phố 6.

 

IV. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ:

 

1. Bà MAI THỊ NGUYỆT – Chủ tịch UB.MTTQ thị trấn Nhà Bè.

- Điện thoại: 0982 087 587

 

2. Ông LƯƠNG QUỲNH LƯU – Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Nhà Bè.

- Điện thoại: 0909 551 115

 

3. Bà TRẦN THỊ THANH THỦY– Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Nhà Bè.

- Điện thoại: 0984 161 376

 

4. Ông NGÔ CHÍ HẢI – Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Nhà Bè.

- Điện thoại:

 

5. Ông MAI VĂN HÀO – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Nhà Bè

- Điện thoại: 0942 343 833

 

 

 

Tập thể Cán bộ, công chức UBND thị trấn Nhà Bè

Tìm kiếm