DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LONG THỚI NHIỆM KỲ 2011-2016

 

 

1.       Đơn vị bầu cử số 1 (gồm Tổ nhân dân số 1, 2, 3, 4  ấp 1).

Số người ra ứng cử : 05, số đại biểu được bầu: 03.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng
 năm sinh

Nam/
 Nữ

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ và đơn vị công tác

Chỗ ở hiện nay

Ghi chú

 01

Ông: Huỳnh Văn Hoàng

18/7/1978

Nam

Kinh

Không

-12/12, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính.
-Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Long Thới

20/16 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 02

Bà: Trần Thị Ánh Hồng

15/10/1962

Nữ

Kinh

Không

-6/12.
-Tổ phó Tổ nhân dân số 3 ấp 1 xã Long Thới.

173 ấp 1 xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 03

Ông: Lê Văn Nhỏ

06/08/1955

Nam

Kinh

Không

8/12, Sơ cấp chính trị.
-Trưởng ấp, Ban nhân dân ấp 1 xã Long Thới.

150 ấp 1 xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh .

 

 04

Ông: Hồ Ngọc Sơn

24/11/1959

Nam

Kinh

Không

12/12, Trung cấp chính trị.
-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Long Thới.

91 ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 05

Bà: Nguyễn Thanh Thuỷ

06/04/1968

Nữ

Kinh

Không

-12/12, Đại học Sư phạm mầm non.
-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Xanh.

39/2 khu phố 2, Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

2.       Đơn vị bầu cử số 2 (gồm Tổ nhân dân số 5, 6, 7, 8, 9, 10  ấp 1).

Số người ra ứng cử : 05, số đại biểu được bầu: 03.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng
 năm sinh

Nam /

Nữ

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ và đơn vị công tác

Chỗ ở hiện nay

Ghi chú

 01

Ông: Lê Văn Hoa

20/10/1965

Nam

Kinh

Không

-12/12, Trung cấp chính trị, Cử nhân Xã hội học.
-Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Long Thới.

120A ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 02

Ông: Nguyễn Văn Minh

31/5/1980

Nam

Kinh

Không

-12/12, Trung cấp Nông nghiệp.
-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Thới.

172 ấp 1 Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 03

Ông: Trần Văn Năm

21/4/1966

Nam  

Kinh

Không

-9/12.
-Phó ấp, Ban nhân dân ấp 1 xã Long Thới.

121A ấp 1 Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 04

Bà: Lê Thị Tiền

25/07/1960

Nữ

Kinh

Không

-5/12.
-Tổ trưỏng Tổ nhân dân số 6 ấp 1 xã Long Thới.

05 lô K KDC ấp 1 Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 05

Bà: Phan Thị Hồng Yến

30/10/1972

Nữ

Kinh

Không

-12/12, Trung cấp Chính trị, Trung cấp Quản lý Nhà nước.
-Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Thới.

136 tổ 6 ấp 1 Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

3.       Đơn vị bầu cử số 3 (gồm Tổ nhân dân số 2, 3, 4, 5, 14, 15  ấp 2).

Số người ra ứng cử : 07, số đại biểu được bầu: 05.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng
 năm sinh

Nam /
Nữ

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ và đơn vị công tác

Chỗ ở hiện nay

Ghi chú

01

Ông: Lê Văn Bảy

1968

Nam

Kinh

Không

-9/12.
-Trưởng ấp, Ban nhân dân ấp 2, xã Long Thới.

235 ấp 2 xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

02

Ông: Huỳnh Quốc Dũng

24/02/1974

Nam

Kinh

Không

-6/12.
-Tổ trưởng Tổ dân phòng ấp 2 xã Long Thới.

30 ấp 2 xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

03

Bà: Nguyễn Trường Giang

20/7/1966

Nữ

Kinh

Không

-12/12, Cao cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế - Chính trị.
-Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Long Thới.

23/10 Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè

 

04

Ông: Trần Minh Khang

20/10/1971

Nam

Kinh

Không

-12/12, Trung cấp Chính trị, Trung cấp Địa chính, Cử nhân hành chính.
-Uỷ viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã Long Thới

37 ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

05

Bà: Nguyễn Thị Liên

1957

Nữ

Kinh

Không

-6/12.
-Tổ trưởng Tổ 9 Chi hội Phụ nữ ấp 2 xã Long Thới.

43B ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

 

06

 

Ông: Nguyễn Văn Thành

30/01/1958

Nam

Kinh

Không

-12/12, Trung cấp Chính trị, Trung cấp Quản lý Nhà nước, Bác sĩ y khoa.
-Đảng uỷ viên, Trưởng trạm y tế xã Long Thới.

1/9 ấp 2, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

07

Bà: Phạm Thị Út

09/02/1978

Nữ

Kinh

Không

-12/12.
-Cán bộ phụ trách Xóa đói giảm nghèo, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thới.

189 ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

4.       Đơn vị bầu cử số 4 (gồm Tổ nhân dân số 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18 ấp 2).

Số người ra ứng cử : 07, số đại biểu được bầu: 05.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng
 năm sinh

Nam /

Nữ

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ và đơn vị công tác

Chỗ ở hiện nay

Ghi chú

 01

Ông: Trần Văn Cộng

06/09/1950

Nam

Kinh

Không

-12/12, Trung cấp Quản lý kinh tế.
-Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Long Thới.

06 ấp 2 xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 02

Ông: Võ Văn Do

29/04/1966

Nam

Kinh

Không

-12/12, Trung cấp Chính trị, Cử nhân luật, Cử nhân Gáo dục Chính trị.
-Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Long Thới.

2/32 ấp 3 xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 03

Ông: Nguyễn Thanh Phong

26/3/1979

Nam

Kinh

Phật
 giáo

-12/12.
-Tu sĩ Quản tự Chùa Long Khánh, ấp 1 xã Long Thới.

Tạm trú 139 ấp 1 xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 04

Ông: Trần Minh Tâm

20/10/1964

Nam

Kinh

Không

-8/12.
-Tổ phó tổ nhân dân số 5 ấp 2 xã Long Thới.

179 ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

 

 05

Ông: Hà Công Thành

23532

Nam

Kinh

Không

-12/12, Trung cấp Chính trị, Trung cấp Quản lý Nhà nước.
-Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Thới.

320 ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

 

 06

Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

28/10/1976

Nữ

Kinh

Không

-12/12, Đại học sư phạm.
-Phó Bí thư Chi bộ, Giáo viên  Trường tiểu học Trang Tấn Khương.

749 ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

 

 07

Ông: Trần Văn Tư

20/7/1951

Nam

Kinh

Không

-7/12.
-Tổ trưởngtổ nhân dân số 12 ấp 2 xã Long Thới.

280 ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

 

 

5.       Đơn vị bầu cử số 5 (gồm Tổ nhân dân số 1, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21  ấp 2).

Số người ra ứng cử : 07, số đại biểu được bầu: 05.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng
 năm sinh

Nam /

Nữ

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ và đơn vị công tác

Chỗ ở hiện nay

Ghi chú

 01

Ông: Thái Kim Dũng

08/12/1971

Nam

Kinh

Không

-12/12, Thạc sỹ Kiến trúc sư, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế -Chính trị.
-Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Long Thới.

197 Lê Văn Lương ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 02

Ông: Nguyễn Văn Đua

12/08/1958

Nam

Kinh

Không

-12/12.
-Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nông dân xã Long Thới.

234 ấp 2 Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 03

Ông: Trần Quốc Hải

14/11/1982

Nam  

Kinh

Không

-11/12.
-Phó ấp Ban nhân dân ấp 2 xã Long Thới.

222 ấp 2 Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 04

Bà: Nhữ Thị Mỹ Hằng

03/07/1989

Nữ

Kinh

Không

-12/12, Sinh viên.
-Uỷ viên Ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên ấp 2 xã Long Thới.

250 ấp 2 Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 05

Bà: Đặng Thị Tuyết Hoa

10/10/1983

Nữ

Kinh

Không

-12/12, Trung cấp Chính trị, Cử nhân Luật.
-Đảng uỷ viên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Long Thới

147 ấp 3 xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 06

Ông: Trần Văn Minh

20/2/1963

Nam

Kinh

Không

-7/12.
-Tổ phó tổ nhân dân số 9 ấp 2, xã Long Thới.

220A ấp 2 Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 07

Ông: Nguyễn Văn Quyền

10/10/1962

Nam

Kinh

Không

-12/12.
-Đảng uỷ viên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Long Thới.

157 ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

6.       Đơn vị bầu cử số 1 (ấp 3).

Số người ra ứng cử : 07, số đại biểu được bầu: 05.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng
 năm sinh

Nam/

Nữ

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ và đơn vị công tác

Chỗ ở hiện nay

Ghi chú

01

Bà: Nguyễn Thị Hoa

24/12/1961

Nữ

Kinh

Không

-8/12.
-Phó ấp Ban nhân dân ấp 3 xã Long Thới.

199 ấp 3 xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 02

Bà: Lê Thị Ngọc Lan

13/11/1986

Nữ

Kinh

Không

-12/12, Trung cấp nông nghiệp.
-Cán bộ phụ trách Kinh tế, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nông dân xã Long Thới.

150 ấp 1 xã Long Thới huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 03

Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh

30/5/1984

Nữ

Kinh

Không

-12/12, Cử nhân Địa lý Môi trường.
-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Thới.

161 ấp 3 xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 04

Bà: Nguyễn Thị Mai

08/06/1961

Nữ

Kinh

Không

-12/12, Cao cấp Chính trị.
-Đảng uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Thới,

267 ấp 3 xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố hồ Chí Minh.

 

 05

Ông: Nguyễn Văn Thọ

25/5/1961

Nam

Kinh

Không

-12/12, Cao cấp Chính trị, Trung cấp Cảnh sát, Cử nhân Luật.
-Đảng uỷ viên, Trưởng Công an xã Long Thới.

170 Hoàng Quốc Việt khu phố 1, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 06

Ông: Nguyễn Thanh Tuấn

18/2/1987

Nam

Kinh

Không

-12/12, Trung cấp Chính trị, Trung cấp pháp lý, Trung cấp Thanh vận.
'-Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Long Thới

159A ấp 3 xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 07

Ông: Lê Văn Sậu

04/09/1967

Nam

Kinh

Không

-9/12.
-Trưởng ấp Ban nhân dân ấp 3 xã Long Thới.

48 ấp 3 xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

<< Quay lại trang bầu cử

Tìm kiếm