DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHƠN ĐỨC NHIỆM KỲ 2011 – 2016

 

 

  1. Đơn vị bầu cử số 01 (ấp 1).

Số người ra ứng cử: 06, số đại biểu được bầu:04.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nam (nữ)

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ và đơn vị công tác, Chỗ ở hiện nay

Ghi chú

1

Trương Thị Kim Chi

1964

Nữ

Kinh

Không

- 11/12
- Nội trợ 
- Chi hội trưởng chi hội 1 Hội phụ nữ xã,
- 382 ấp 1 xã Nhơn Đức

 

2

Nguyễn Văn Hai

1959

Nam

Kinh

Không

- 7/12
- Tổ trưởng tổ nhân dân ấp 1
- Xã Nhơn Đức
- 2/13A ấp 1 Nhơn Đức

 

3

Huỳnh Văn Hùng

1956

Nam

Kinh

Không

- 9/12
- Sơ cấp chính trị
- Cán bộ
- Chủ tịch Hội nông dân xã, Bí thư chi bộ 1
- 9/27 ấp 2 xã Nhơn Đức

 

4

Nguyễn Thị Trúc Hương

1983

Nữ

Kinh

Không

- 12/12
- Nội trợ
- Sơ cấp chính trị
- Bí thư chi đoàn ấp 1 xã Nhơn Đức
- 5/15 ấp 1 xã Nhơn Đức

 

5

Nguyễn Văn Nhị

1953

Nam

Kinh

Không

- 6/12
- Nông dân
- Trưởng ban nhân dân ấp 1 xã Nhơn Đức
- 6/17 ấp 1 Nhơn Đức

 

6

Phạm Văn Quí

1969

Nam

Kinh

Không

- 12/12
- Cử nhân kinh tế
- Trung cấp chính trị
- Cán bộ
- Bí thư Đảng ủy xã
- UBND xã Nhơn Đức
- 73 ấp 2 xã Long thới.

 

 

 

  1. Đơn vị bầu cử số 02 (ấp 2).

Số người ra ứng cử: 07, số đại biểu được bầu:05.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nam (nữ)

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ và đơn vị công tác, Chỗ ở hiện nay

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hiếu

1962

Nữ

Kinh

Không

- 12/12
- Giáo viên
- Đại học sư phạm
- Hiệu trưởng
- Trường THCS Hai Bà Trưng
- 42/2  ấp 1 Xã Hiệp Phước

 

2

Đặng Thị Lan

1971

Nữ

Kinh

Không

- 9/12
- Nội trợ
- Chi hội trưởng Chi hội 2 Hội phụ nữ xã
- Hội Liên hiệp phụ nữ xã
- 8/10 ấp 2 xã Nhơn Đức

 

3

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

1976

Nữ

Kinh

Không

- 12/12
- Cử nhân kinh tế
- Cao cấp chính trị
- Cán bộ
- Chủ tịch UBND xã
- UBND xã Nhơn Đức
- 2/34 ấp 3 Nhơn Đức

 

4

Nguyễn Phú Quốc

1966

Nam

Kinh

Không

- 9/12
- Công nhân
- Phó ban nhân dân ấp 2 xã Nhơn Đức
- UBND xã Nhơn Đức
- 3/39 ấp 2 xã Nhơn Đức

 

5

Huỳnh Thanh Tâm

1983

Nam

Kinh

Không

- 12/12
- Cử nhân xã hội học
- Công chức
- Công chức Tư pháp-hộ tịch
- UBND xã Nhơn Đức
- 5/37 ấp 2 Nhơn Đức

 

6

Phạm Văn Tê

1946

Nam

Kinh

Không

- 9/12
- Nông dân
- PCT Hội người cao tuổi
- UBND xã Nhơn Đức
- 8/8 ấp 2 xã Nhơn Đức

 

7

Nguyễn Thị Yến

1962

Nữ

Kinh

Không

- 12/12
- Đại học y khoa
- Bác sĩ
- Trưởng trạm y tế
- Trạm y tế xã Nhơn Đức
- 87 ấp 1 xã Phước Kiển

 

 

 

  1. Đơn vị bầu cử số 03 (Gồm tổ 1,2,5,6 ấp 3).

Số người ra ứng cử: 07, số đại biểu được bầu:05.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nam (nữ)

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ và đơn vị công tác, Chỗ ở hiện nay

Ghi chú

1

Trần Văn Đơ

1958

Nam

Kinh

Không

- 5/12
- Nông dân
- Tổ trưởng tổ 5 ấp 3 xã Nhơn Đức
- Ban nhân dân ấp 3 xã Nhơn Đức
- 5/14 ấp 3 xã Nhơn Đức

 

2

Thái Văn Hóa

1969

Nam

Kinh

Cao đài

- 10/12
- Công nhân
- Tổ phó tổ 6 ấp 3
- Ban nhân dân ấp 3 xã Nhơn Đức
- 6/16 ấp 3 xã Nhơn Đức

 

3

TrầnVăn Hùng

1965

Nam

Kinh

Không

- 12/12
'- Trung cấp chính trị
' Cử nhân luật
- Công chức
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã
- UBND xã Nhơn Đức
- 2/33 ấp 3 xã Nhơn Đức

 

4

Nguyễn Hoàng Lập

1975

Nam

Kinh

Không

- 10/12
- Chủ tịch hội đồng quản trị
- Công ty TNHH Vĩnh Trường
- 6/12 ấp 3 xã Nhơn Đức

 

5

Trần Văn Quận

1965

Nam

Kinh

Không

- 10/12
- Công nhân viên
- Chủ tịch Hội chữ thập đỏ
- UBND xã Nhơn Đức
- 8/8B ấp 3 xã Nhơn Đức

 

6

Nguyễn Thị Thanh Thảo

1978

Nữ

Kinh

Không

- 12/12
'- Trung cấp chính trị
- Trung cấp QLNN, cử nhân hành chánh
- Cán bộ
- PBT.Thường trực Đảng ủy
- UBND xã Nhơn Đức
- 147 ấp 3 Xã Phước Kiển

 

7

Trần Văn Văn

1966

Nam

Kinh

Không

- 8/12
'- Sơ cấp chính trị
- Công nhân viên
- PCT. Hội Cựu chiến binh xã
- UBND xã Nhơn Đức
- 2/29 ấp 2 xã Nhơn Đức

 

 

 

  1. Đơn vị bầu cử số 04 (Gồm tổ 3,4,7,8 ấp 3).

Số người ra ứng cử: 07, số đại biểu được bầu: 05.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nam (nữ)

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ và đơn vị công tác, chỗ ở hiện nay

Ghi chú

1

Võ Ngọc Dũng

1974

Nam

Kinh

Không

- 12/12
'- Sơ cấp chính trị
- Cử nhân xã hội học
- Công nhân viên
- Ủy viên UB kiểm tra Đảng ủy
- UBND xã Nhơn Đức
- 3/21 ấp 3 xã Nhơn Đức

 

2

Ngô Văn Hai

1960

Nam

Kinh

Phật

- 12/12
- Trung cấp Phật học
- Trụ trì
- Chùa Đức Phú
- 9/19 ấp 2 xã Nhơn Đức

 

3

Đỗ Văn Hiệp

1961

Nam

Kinh

Không

- 12/12
- Cử nhân Luật
- Cao cấp chính trị
- Cán bộ
- Chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc Xã
- UBND xã Nhơn Đức
- 4/16B ấp 3 xã Nhơn Đức

 

4

Trần Văn Hùng

1968

Nam

Kinh

Không

- 12/12
- Cử nhân Luật
- Trung cấp chính trị
- Cán bộ tín dụng
- Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Đức
- 5/12 ấp 1 xã Nhơn Đức

 

5

Nguyễn Thị Hồng Nga

1978

Nữ

Kinh

Không

- 12/12
- Cử nhân Luật
- Trung cấp chính trị
- Cán bộ
- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã
- UBND xã Nhơn Đức
- 2/13 ấp 3 xã Nhơn Đức

 

6

Phan Văn Nửa

1965

Nam

Kinh

Không

- 10/12
- Sơ cấp chính trị
- Phó ban nhân dân ấp 3
- Ban nhân dân ấp 3 xã nhơn Đức
- 723/43 ấp 3 xã Nhơn Đức

 

7

Trương Mộng Thắm

1981

Nữ

Kinh

Không

- 12/12
- Cử nhân kinh tế
- Sơ cấp chính trị
- Công nhân viên
- PCT Hội nông dân
- UBND xã Nhơn Đức
- 5/26 ấp 4 xã Nhơn Đức

 

 

 

  1. Đơn vị bầu cử số 05 (Gồm tổ 1,2,3,4,11 ấp 4).

Số người ra ứng cử: 07, số đại biểu được bầu:05.

 

Stt

Họ và Tên

Ngày tháng năm sinh

Nam (nữ)

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ và đơn vị công tác, Chỗ ở hiện nay

Ghi chú

1

Võ Thành Hoan

1984

Nam

Kinh

Không

- 12/12
- Trung cấp quản lý nhà nước
- Trung cấp chính trị
- Cán bộ
- Bí thư Đoàn thanh niên Xã
- UBND xã Nhơn Đức
- 5/1 ấp 3 xã Nhơn Đức

 

2

Phạm Thị Thúy Liễu

1970

Nữ

Kinh

Không

- 12/12
- Đại học sư phạm
- Giáo viên
- Hiệu trưởng
- Trường tiểu học Lê Văn Lương
- 149 ấp 3 xã Long Thới

 

3

Từ Ngọc Linh

1978

Nam

Kinh

Không

- 12/12
- Công nhân
- Chi hội trưởng Chi hội 4 Hội Cựu chiến binh xã
- Ban nhân dân ấp 4 xã nhơn Đức
- 2/8 ấp 4 xã Nhơn Đức

 

4

Huỳnh Văn Mẩm

1957

Nam

Kinh

Không

- 9/12
- Sơ cấp chính trị
- Nông dân
- Trưởng ban nhân dân ấp 4
- UBND Xã Nhơn Đức
- 11/1B ấp 4 xã Nhơn Đức

 

5

Lê Hoàng Quý

1964

Nam

Kinh

Không

- 12/12
- Cử nhân Luật
- Cao cấp chính trị
- Công an
- Trưởng công an xã
- Công an xã Nhơn Đức
- 444/4 CMT8 quận 3, TP HCM

 

6

Trần Thị Thanh Thúy

1983

Nữ

Kinh

Không

- 12/12
- Cử nhân hành chính
- Trung cấp chính trị
- Cán bộ
- PCT. Ủy ban nhân dân xã
- UBND xã Nhơn Đức
- 3/5B ấp 4 xã Nhơn Đức

 

7

Trần Thị Mỹ Yến

1978

Nữ

Kinh

Không

- 12/12
- Sơ cấp chính trị
- Cử nhân kinh tế
- Công chức
- Công chức văn phòng thống kê; Bí thư chi bộ 4
- UBND xã Nhơn Đức
- 7/13 ấp 4 xã Nhơn Đức

 

 

 

  1. Đơn vị bầu cử số 06 (Gồm tổ 5,6,7,8,9,10 ấp 4).

Số người ra ứng cử: 07, số đại biểu được bầu:05.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nam (nữ)

Dân tộc

Tôn giáo

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ và đơn vị công tác, chỗ ở hiện nay

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hai

1965

Nam

Kinh

Không

- 12/12
- Sơ cấp chính trị
- Nông dân
- Phó ban nhân dân ấp 4
- UBND Xã Nhơn Đức
- 7/9B ấp 4 xã Nhơn Đức

 

2

Lê Quốc Khương

1985

Nam

Kinh

Không

- 12/12
- Trung cấp quản lý nhà nước
- Trung cấp chính trị
- Công nhân viên
- PCT. Ủy ban mặt trận tổ quốc xã
- UBND xã Nhơn Đức
- 4/8B xã Nhơn Đức

 

3

Trần Công Lộc

1964

Nam

Kinh

Không

- 6/12
- Tổ trưởng tổ 6 ấp 4 xã Nhơn Đức
- Ban nhân dân ấp 4 xã Nhơn Đức
- 6/2 ấp 4 xã Nhơn Đức

 

4

Phan Ngọc Minh

1973

Nam

Kinh

Không

- 12/12
- Cử nhân xã hội học, trung cấp thanh vận
- Sơ cấp chính trị
- Cán bộ
- PCT. Hội đồng nhân dân xã
- UBND xã Nhơn Đức
- 8/13 ấp 3 xã Nhơn Đức

 

5

Nguyễn Thành Sơn

1958

Nam

Kinh

Không

- 10/12
- Bảo vệ
- Trường Mầm Non Hướng Dương
- 2/16 ấp 4 xã Nhơn Đức

 

6

Huỳnh Ngọc Thanh

1962

Nữ

Kinh

Không

- 10/12
- Nội trợ
- Chi hội trưởng Chi hội 4 Hội LHPN phụ nữ xã
- 10/25B ấp 4 xã Nhơn Đức

 

7

Lê Thanh Tùng

1979

Nam

Kinh

Không

- 12/12
- Cử nhân hành chính, cử nhân kinh tế
- Cao cấp chính trị
- Cán bộ
- PCT. Ủy ban nhân dân xã
- UBND xã Nhơn Đức
- 11/4C ấp 4 xã nhơn Đức

 

     

<< Quay lại trang bầu cử

Tìm kiếm