DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC KIỂN NHIỆM KỲ 2011 – 2016

 

 

  1. Đơn vị bầu cử số 01 (Từ tổ nhân dân số 01 đến tổ 15 Ấp 1).

Số người ra ứng cử: 07, số đại biểu được bầu:05.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng

Nam

Dân

Tôn

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ

Chỗ ở hiện nay

Ghi

năm sinh

Nữ

tộc

giáo

và đơn vị công tác

chú

01

Ông: PHAN CHẤP

20-02-1943

Nam

Kinh

Phật

Văn hóa: 12/12

527/68/6 ấp 1 xã

 

 

Pháp danh: THÍCH ĐỒNG HÀNH

 

 

 

giáo

CMNV: Giảng sư Phật giáo

Phước Kiển, huyện

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Tu sỹ Phật giáo

 Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ:  Trụ trì chùa Phước Tường

 

 

02

Ông: TĂNG QUỐC CƯỜNG

14-9-1963

Nam

Kinh

không

Văn hóa: 12/12

25/12, Khu phố 2,

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Kỹ sư quản lý đất đai, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế - Chính trị

phường Tân Kiểng, Quận 7

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Cán bộ công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

03

Bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG

21-9-1971

Nữ

Kinh

không

Văn hóa: 5/12

231 ấp 1 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Nội trợ

Kiển, huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Tổ trưởng tổ 12 ấp 1 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Tổ nhân dân số 12, ấp 1 xã Phước Kiển

 

 

04

Ông: TRẦN HẢI KHÁNH

25-02-1989

Nam

Kinh

không

Văn hóa: 12/12

257 ấp 1 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Đang học Cao đẳng Kế toán

Kiển, huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Sinh viên

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Bí thư Chi đoàn ấp 1 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Chi đoàn Thanh niên ấp 1 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

05

Bà: HUỲNH THỊ KIỀU NGÂN

18-7-1963

Nữ

Kinh

không

Văn hóa: 12/12

6/15, KP 7, Thị trấn

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Đại học Sư phạm

Nhà Bè, huyện Nhà

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Giáo viên

Bè 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

06

Ông: NGUYỄN QUỐC THẮNG

25-7-1957

Nam

Kinh

không

Văn hóa: 12/12

77 ấp 1 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Sơ cấp chính trị

Kiển, huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Cán bộ Ban nhân dân ấp

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ ấp 1, Trưởng ấp 1 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Ban nhân dân ấp 1 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

07

Ông: PHẠM VĂN ÚT

13-11-1972

Nam

Kinh

không

Văn hóa: 6/12

39 ấp 1 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Đang học Sơ cấp chính trị

Kiển, huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Cán bộ Ban nhân dân ấp

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Phó ấp 1 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Ban nhân dân ấp 1 xã Phước Kiển

 

 

 

 

  1. Đơn vị bầu cử số 02 (Từ tổ nhân dân số 01 đến tổ 11 Ấp 2).

Số người ra ứng cử: 07, số đại biểu được bầu:05.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng

Nam

Dân

Tôn

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ

Chỗ ở hiện nay

Ghi

 

 

năm sinh

Nữ

tộc

giáo

và đơn vị công tác

 

chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

103 ấp 2 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Sơ cấp chính trị

Kiển, huyện Nhà Bè

 

01

Ông: NGUYỄN PHƯỚC BÌNH

16-12-1972

Nam

Kinh

không

Nghề nghiệp: Cán bộ Ban nhân dân ấp

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Trưởng ấp 2 xã  Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Ban nhân dân ấp 2 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

502/37/51, Khu phố

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Cử nhân Luật

3, phường Bình

 

02

Ông: NGUYỄN THẾ CƯỜNG

24-4-1962

Nam

Kinh

không

Nghề nghiệp: Công an

 Thuận, Quận 7

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Trưởng Công an xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Công an xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

156 ấp 2 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Đang học Đại học Luật, Sơ cấp chính trị

Kiển, huyện Nhà Bè

 

03

Bà: NGUYỄN THỊ BÌNH EM

15-02-1984

Nữ

Kinh

không

Nghề nghiệp: Cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

163 ấp 2 xã Phước

 

04

Ông: NGUYỄN VĂN NGỌC

01-12-1958

Nam

Kinh

không

CMNV: Trung học Sư phạm

Kiển, huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội Nông dân xã  PK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 11/12

90B ấp 2 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Đang học Sơ cấp chính trị

Kiển, huyện Nhà Bè

 

05

Ông: HỒ VĂN THẢO

07-02-1978

Nam

Kinh

không

Nghề nghiệp: Cán bộ Ban nhân dân ấp

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Phó ấp 2 xã  Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Ban nhân dân ấp 2 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

40 đường Nguyễn

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính,Trung cấp Quản lý đất đai, Trung

Bình, ấp 3, xã Phú

 

06

Bà: NGUYỄN NGỌC THỦY

25-02-1980

Nữ

Kinh

không

cấp Kế toán, Cao cấp Chính trị, Sơ cấp Viễn thông văn phòng.

Xuân, huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Cán bộ công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 11/12

93 ấp 2 xã Phước

 

07

Ông: LÂM VĂN TƯ

05-12-1951

Nam

Kinh

không

Nghề nghiệp: Cán bộ đoàn thể ấp

Kiển, huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Trưởng ban Công tác Mặt trận Ấp 2 xã Phước Kiển.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Ban Công tác Mặt trận ấp 2 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Đơn vị bầu cử số 03 (gồm tổ nhân dân số 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 Ấp 3 ).

Số người ra ứng cử: 07, số đại biểu được bầu:05.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng

Nam

Dân

Tôn

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ

Chỗ ở hiện nay

Ghi

 

 

năm sinh

Nữ

tộc

giáo

và đơn vị công tác

 

chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

44 ấp 3 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Cử nhân Hành chính, Trung cấp Chính trị

Kiển, huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Cán bộ

 

 

01

Ông: PHAN VĂN CHÍN

29-3-1964

Nam

Kinh

không

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

25 ấp 3 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Đại học Luật, Trung cấp Quản lý nhà nước, Trung cấp Chính trị

Kiển, huyện Nhà Bè

 

02

Bà: HUỲNH THỊ DỨT

22-01-1965

Nữ

Kinh

không

Nghề nghiệp: Cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

57 ấp 3 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Đang học Đại học Xã hội học,

Kiển, huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Trung cấp Chính trị

 

 

03

Bà: HUỲNH THỊ ĐÂU

01-01-1963

Nữ

Kinh

không

Nghề nghiệp: Cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 9/12

140 ấp 3 xã Phước

 

04

Bà: NGUYỄN THỊ KIM LOAN

26/7/1967

Nữ

Kinh

không

CMNV: Đang học Sơ cấp chính trị

Kiển, huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Thợ may

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Phó ấp 3 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Ban nhân dân âp 3 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

104 ấp 2 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Trung cấp Chính trị

Kiển, huyện Nhà Bè

 

05

Ông: NGUYỄN VĂN SƠN

28-8-1964

Nam

Kinh

không

Nghề nghiệp: Cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

241 ấp 3 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV:

Kiển, huyện Nhà Bè

 

06

Bà: HUỲNH THỊ LAN THANH

26-10-1971

Nữ

Kinh

không

Nghề nghiệp: Nội trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Tổ trưởng tổ 11 ấp 3 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Tổ nhân dân số 11, ấp 3 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

101/66/11 ấp 3 ,

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Đại học Kinh tế, Trung cấp Chính trị

xã Phước Kiển,

 

07

Ông: HÀ NGỌC TIÊN

10-11-1952

Nam

Kinh

không

Nghề nghiệp: Hưu trí

huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Tổ trưởng tổ 17 ấp 3 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Tổ nhân dân số 17, ấp 3 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Đơn vị bầu cử số 04 (gồm tổ nhân dân số 3, 4, 5, 6, 7, 15, 18, 19 Ấp 3 ).

Số người ra ứng cử: 07, số đại biểu được bầu:05.

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng

Nam

Dân

Tôn

Trình độ, nghề nghiệp, chức vụ

Chỗ ở hiện nay

Ghi

 

 

năm sinh

Nữ

tộc

giáo

và đơn vị công tác

 

chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

102 ấp 3 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Cử nhân Luật, Trung cấp Hành chính, Trung cấp Chính trị, đang học Đại

Kiển, huyện Nhà Bè

 

01

Bà: TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG

14-7-1981

Nữ

Kinh

không

 học Kinh tế-Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Cán bộ công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 9/12

156 ấp 3 xã Phước

 

02

Ông: LÊ VĂN DỮ

30-3-1966

Nam

Kinh

không

CMNV: Sơ cấp chính trị

Kiển, huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Cán bộ Ban nhân dân ấp

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Trưởng ấp 3 xã  Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Ban nhân dân ấp 3 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

77 ấp 4 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Cử nhân Xã hội học, Trung cấp Xây dựng, đang học Trung cấp Chính trị

Kiển, huyện Nhà Bè

 

03

Ông: VÕ NGỌC HẢI

12-01-1965

Nam

Kinh

không

- Hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ:  Cán bộ Kinh tế xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

113 ấp 3 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Cử nhân Xã hội học, Trung cấp Y sĩ, Trung cấp Chính trị

Kiển, huyện Nhà Bè

 

04

Ông: TRẦN PHƯỚC HIỆP

02-3-1954

Nam

Kinh

không

Nghề nghiệp: Cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

154 ấp 3 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Đang học Cao đẳng Công nghệ thông tin

Kiển, huyện Nhà Bè

 

05

Ông: LÊ TẤN PHÁT

24-9-1988

Nam

Kinh

không

Nghề nghiệp: Sinh viên

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Tổ trưởng tổ 4 Ấp 3 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Tổ nhân dân số 4 ấp 3 xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

26/5 ấp 1 xã Phú

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Đại học Y khoa

Xuân, huyện Nhà Bè

 

06

Bà: NGUYỄN NGỌC THANH

16-9-1968

Nữ

Kinh

không

Nghề nghiệp: Bác sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ: Trưởng trạm y tế xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: Trạm y tế xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hóa: 12/12

65 ấp 3 xã Phước

 

 

 

 

 

 

 

CMNV: Cử nhân Luật

Kiển, huyện Nhà Bè

 

 

 

 

 

 

 

Nghề nghiệp: Cán bộ công chức

 

 

07

Ông: PHẠM MINH TÚ

17-10-1982

Nam

Kinh

không

Chức vụ: Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị công tác: UBND xã Phước Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Đơn vị bầu cử số 05 (Từ tổ nhân dân số 02 đến tổ 15 Ấp 4).