Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
7
3
4
9
2

 

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – UB.MTTQ XÃ NHƠN ĐỨC

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Xã Nhơn Đức, nằm phía Tây Nam huyện Nhà Bè, là xã ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm Thành phố khoảng 20km. Xã có diện tích tự nhiên 1452,32 ha, được chia làm 4 ấp (ấp 1,2,3,4). Trong đó: diện tích đất nông nghiệp là 1095,58 ha, chiếm 75,40% (gồm diện tích đất trồng cây hàng năm: 714,07 ha, đất trồng cây lâu năm 237,87 ha, còn lại là đất nuôi trồng thủy sản 143,64 ha), đất phi nông nghiệp: 354,38 ha (tỷ lệ 24,40%), đất chưa sử dụng là 2,37 ha (0,16%). Khi xây dựng đề án nông thôn mới, dân số toàn xã là 11.179 nhân khẩu, 2773 hộ gia đình, mật độ dân số bình quân là 770 người/km2 (theo tổng điều tra dân số năm 2009). Số hộ sản xuất nông nghiệp  là 1.125 hộ, chiếm 40,66% tổng số hộ. Hiện nay, dân số toàn xã là 13.364. nhân khẩu, 3355 hộ gia đình, mật độ dân số bình quân là 920 người/km2.

- Mạng lưới giao thông của xã có 02 đường chính là Nguyễn Bình (3km) và Lê Văn Lương (4km), 02 tuyến đường liên xã: Long Thới - Nhơn Đức (4,5km), Nhơn Đức – Phước Lộc (1,5km), và 33 tuyến hẻm (chiều dài 9.670m). Năm 2010, Đảng bộ và nhân dân xã Nhơn Đức được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ”. Ngày 05 tháng 3 năm 2010, Xã Nhơn Đức được Ủy ban nhân dân Thành phố chọn một trong 05 xã điểm của Thành phố thực hiện thí điểm mô hình “Nông thôn mới” theo Quyết định 1019/QĐ – UBND.

- Cuối năm 2012 xã Nhơn Đức đã tiến hành tổng kết 3 năm thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới để rút kinh nghiệm tiếp tục thực hiện củng cố 17 tiêu chí đã đạt được và cố gắng hoàn thành 02 tiêu chí chưa đạt theo yêu cầu của đề án. Năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Huyện, Đảng ủy xã, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO:

1. Ông Hà Minh Tân - sinh năm 1975

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức

- Trình độ:

             + Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình

             + Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 098.901.9110

- Email:

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy Nhà Bè và Đảng ủy xã Nhơn Đức về mọi mặt công tác của Đảng bộ, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh...

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều - Sinh năm 1979

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Đức, Trưởng Khối vận xã Nhơn Đức.

- Trình độ:

             + Chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

             + Lý luận chính trị: Đang học Cao cấp

- Điện thoại: 0988.399.398

- Email:

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm điều hành công việc hàng ngày theo Nghị quyết của Đảng ủy, của Ban thường vụ và các chủ trương của Đảng.

 

 3. Ông Dương Công Thứ - Sinh năm 1967

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tich Ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức.

- Trình độ:

             + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Triết học

             + Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0909080706

- Email:

- Nhiệm vụ: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân; lãnh đạo các thành viên Ủy ban nhân dân, các cán bộ chuyên môn, Ban nhân dân ấp, các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

4. Bà Trần Thị Mỹ Yến - Sinh năm 1978

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

- Trình độ:

             + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

             + Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0907.611.641

- Email:

- Nhiệm vụ: Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân làm nhiệm vụ theo sự phân công.

5. Bà Trần Thị Mạnh - Sinh năm 1982

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Trình độ:

             + Chuyên môn: Cử nhân Luật

             + Lý luận chính trị: Trung cấp, Đang học cử nhân

- Điện thoại: 0977.681.733

- Email:

- Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực giáo dục; Trung tâm học tập cộng đồng; y tế; văn hóa, thông tin và thể dục, thể thao; Lao động – thương binh và xã hội; công tác quản lý người sau cai nghiện; công tác Giảm nghèo, tăng hộ khá; công tác Dân số - gia đình và trẻ em. Quản lý vốn xóa đói giảm nghèo; xác nhận và đồng thời chịu trách nhiệm với các dự án vốn vay tín dụng ủy thác đoàn thể tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Nhà Bè; thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với lĩnh vực mình phụ trách; thực hiện bản sao giấy tờ hộ tịch; ký sao y, chứng thực và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân xã Nhơn Đức phân công.

 

6. Ông Bạch Ngọc Tuấn Tú - Sinh năm 1976

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Trình độ:

             + Chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Luật, Cử nhân Triết học.

             + Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0909.848.801

- Email:

- Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi và tiểu thủ công nghiệp; xây dựng, giao thông, cầu đường nông thôn, chỉnh trang đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, rác thải...; đất đai - nhà ở; công tác phòng cháy chữa cháy; công tác phòng, chống lụt, bão, dịch họa, cứu hộ, cứu nạn; giải quyết tranh chấp, khiếu nại thuộc lĩnh vực phụ trách; thực hiện ký bản chính, bản sao giấy chứng tử; ký sao y, chứng thực; xử lý vi phạm hành chính, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với lĩnh vực mình phụ trách; chỉ đạo trực tiếp Tổ địa chính, Cán bộ Trật tự đô thị; các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Nhơn Đức phân công.

 

III. CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Ông Trần Văn Hùng - Sinh năm 1965

- Chức vụ: Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Nhơn Đức

- Trình độ:

             + Chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Triết học.

             + Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0903.322.619

- Email:

- Nhiệm vụ: Điều hành công tác quân sự địa phương; công tác xây dựng lực lượng dân quân.Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đảm bảo ANCT - TTXH.

2. Ông Võ Phi Long - Trưởng Công an xã Nhơn Đức

- Chức vụ: Trưởng Công an xã Nhơn Đức

- Trình độ:

             + Chuyên môn: Trung cấp an ninh nhân dân, Cử nhân Luật.

             + Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0913.813.855

- Email:

- Nhiệm vụ: Điều hành thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng lực lượng công an nhân dân; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác quản lý trị an.

 

IV. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ:

1. Ông Đỗ Văn Hiệp - Chủ tịch UB.MTTQ xã Nhơn Đức.

- Điện thoại: 0908.129.201

 

2. Ông Lưu Tấn Hùng - Bí thư Đoàn thanh niên xã Nhơn Đức.

- Điện thoại: 0128.6283.186

 

3. Bà Trần Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhơn Đức.

- Điện thoại: 0933.038.466

 

4. Ông Huỳnh Văn Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Đức.

- Điện thoại: 0909.580.666

 

5. Ông Trần Văn Vàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nhơn Đức

- Điện thoại: 0166.547.6887

Tập thể cán bộ công chức UBND xã Nhơn Đức

Tìm kiếm