SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
7
5
4
7
7
1
Thông báo cần biết 28 Tháng Hai 2019 4:30:00 CH

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019

Phần thứ nhất: TÌNH HÌNH TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018
Năm 2018, trong bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, huyện Nhà Bè đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, Quốc phòng an ninh, cụ thể như sau:

LĨNH VỰC VỀ KINH TẾ

Các ngành kinh tế do Huyện quản lý tiếp tục tăng trưởng ổn định các mục tiêu cơ bản trong năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đã thành lập mới 689 doanh nghiệp, đạt 130% so với chỉ tiêu thành lập mới (689/528), có 120 hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp, đạt 120% chỉ tiêu. Tình hình dịch tễ trên đàn gia súc ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 12.286,71 tỷ đồng, đạt 100,01% (so với kế hoạch năm 12.285,904 tỷ đồng) trong đó: Giá trị sản xuất ngành Thương mại - Dịch vụ: ước đạt 11.661,99 tỷ đồng đạt 100,01% kế hoạch năm, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2017; giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng: ước đạt 337,86 tỷ đồng đạt 100,02% kế hoạch năm, tăng 10,56% so với cùng kỳ năm 2017; giá trị sản xuất nông - lâm, thủy sản: ước đạt 286,86 tỷ đồng đạt 100,01% kế hoạch, tăng 1,01% so với cùng kỳ năm 2017.

Về xây dựng nông thôn mới: Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của 06 xã và của Huyện đã được phê duyệt. UBND Huyện và các xã tập trung xây dựng kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2018 - 2020. Nhìn chung các tiêu chi trên địa bàn huyện đạt kết quả cao.

Xây dựng cơ bản: Đầu tư công: Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 theo kế hoạch là 793,708 tỷ đồng. Ước khối lượng thực hiện là 768,458 tỷ đồng, đạt 96,82% và khối lượng giải ngân là 730,241 tỷ đồng, đạt 92,00% kế hoạch vốn giao; việc quyết toán dự án đầu tư hoàn thành được tập trung thực hiện (đã phê duyệt được 34 dự án); Công tác phê duyệt chủ trương đầu tư tiếp tục tập trung thực hiện các bước phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C. (trong năm, đã phê duyệt được 74 dự án). Đầu tư ngoài ngân sách: Tập trung công tác kêu gọi đầu tư các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó đặc biết chú trọng dự án Đường kho B nối dài, dự án đường Vĩnh Phước Cây Khô, Quỹ đất 10ha tái định cư Phú Xuân.

Công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng và tái định cư: Tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm như: Khu đô thị mới Phước Kiển - Nhơn Đức, Xây dựng đường Cao tốc Bến Lức - Long Thành, Khu Công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2, Di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity, Dự án cầu Phước Lộc, xã Phước Lộc và Dự án cầu kênh Cây Khô, Dự án chống xói lở bờ sông khu vực cầu Phước Lộc. Công tác tái định cư: Báo cáo Thành phố tiến độ thực hiện phương án bố trí tái định cư cho 05 hộ dân đủ điều kiện tái định cư trong dự án Tạo quỹ đất xây dựng khu đô thị mới tại xã Phước Kiển - Nhơn Đức; về việc nợ tái định cư trong dự án xây dựng Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước... Tập trung các giải pháp tạo quỹ nền phục vụ tái định cư.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường và quản lý đô thị:

- Công tác quản lý đất đai: Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, đang trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng năm đầu của điều chỉnh quy hoạch.

- Công tác quản lý môi trường: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội sống xanh trên địa bàn Huyện năm 2018; phát động ra quân thực hiện các đợt tổng vệ sinh cao điểm nhân ngày Môi trường thế giới,... thường xuyên kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất - kinh doanh (96 lượt); giải quyết 06 trường hợp kiến nghị của người dân về môi trường; kiểm tra, giám sát hoạt động quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Huyện theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND, kết quả có 98,5% hộ gia đình chuyển giao rác thải cho các lực lượng thu gom (đạt chỉ tiêu đề ra 98,5%).

- Về quản lý hạ tầng đô thị: xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình “tập trung đầu tư kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật” trên địa bàn Huyện giai đoạn 2018 - 2020. Công tác quản lý trật tự lòng, lề đường được thực hiện nghiêm; UBND các xã - thị trấn xử lý 108 trường hợp. Phối hợp Sở giao thông vận tải Thành phố - khu quản lý giao thông đô thị số 4 kiểm tra tình hình lấn chiếm lòng lề đường. Tổ chức kiểm tra phát hiện 29 trường hợp xây dựng không phép, đã xử lý 10 trường hợp và 19 trường hợp đang xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý các công trình vi phạm tồn đọng từ các năm trước còn chậm, một số công trình vi phạm chậm phát hiện hoặc phát hiện nhưng chưa được giám sát chặt chẽ và thiếu kiên quyết xử lý dẫn đến có tình trạng công trình vi phạm đưa vào sử dụng mới thực hiện cưỡng chế.

- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Trong năm 2018, địa bàn Huyện bị ảnh hưởng bởi bão số 01 là nặng nhất. Tuy nhiên, Huyện đã kịp thời thực hiện tốt công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Kết quả không gây thiệt hại về người và tài sản.

Thu chi - ngân sách: Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2018 là 645,289 tỷ đồng (đạt 130,77% so với dự toán 493,461 tỷ đồng và bằng 106,5% so với cùng kỳ năm 2017 là 605,917 tỷ đồng)([1]); tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2018 là 569,312 tỷ đồng (không kể chi đầu tư, chi bổ sung ngân sách cấp dưới và chi tạm ứng) đạt 115,37% so với dự toán (493,461 tỷ đồng) và bằng 128,65% so với cùng kỳ năm trước (442,537 tỷ đồng), trong đó huyện: 470,230 tỷ đồng và xã: 99,082 tỷ đồng.

LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Công tác giáo dục và đào tạo: Ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2017-2018, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Kết quả phân luồng tính đến thời điểm hiện tại là 393/1.828 học sinh đạt tỷ lệ 22,48% (chỉ tiêu 18%); 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và THCS đạt 100%; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học đạt 99,64%, cấp trung học cơ sở đạt 97,86%.

Công tác lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Huyện đã mở nhiều lớp đào tạo với nhiều ngành nghề ngắn hạn trong đó tập trung công tác đào tạo nghề và dạy nghề cho lao động nông thôn; duy trì s số đào tạo nghề dài hạn: Đào tạo nghề ngắn hạn: tuyển mới 3.446 học viên; đào tạo hệ phân luồng: sỉ số hiện có 402 đạt 134% so với chỉ tiệu duy trì sỉ số đào tạo hàng năm.

Công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội: Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững với phương pháp đa chiều và cũng là năm kết thúc chuẩn thu nhập bình quân 21 triệu đồng/người/năm trở xuống đối với hộ nghèo, trên 21 đến 28 triệu đồng/người/năm đối với hộ cận nghèo. Công tác chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Huyện được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; thực hiện tốt chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và cận nghèo khám chữa bệnh; Thực hiện tốt công tác hỗ trợ chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và tạm trú, đối tượng chính sách.

Đầu năm 2018, số hộ nghèo là 997 hộ, chiếm, tỷ lệ 2,70%, hộ cận nghèo là 1.079 hộ, chiếm tỷ lệ 2,93%. Đến nay, số hộ nghèo còn 92 hộ, chiếm tỷ lệ 0,24%, giảm 2,46%, đạt 116,66% kế hoạch, hộ cận nghèo còn 479 hộ, chiếm tỷ lệ 1,29%, đạt 111,62% kế hoạch, trên địa bàn còn 4 hộ gia đình chính sách cận nghèo, giảm 29 hộ so đầu năm. Huyện cơ bản không còn hộ nghèo trước 2 năm.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được Huyện tập trung thực hiện. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có 105 em bị tai nạn thương tích; 04 trẻ em và trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật và 04 trẻ bị xâm hại tình dục. Công An Huyện đã lập hồ sơ xử lý.

Hoạt động văn hóa, thể thao và thông tin, truyền thông: Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi của nhân dân nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm. Kết quả thực hiện chỉ tiêu văn hóa, thể thao năm 2019: có 30/30 ấp, khu phố văn hóa, đạt 115,38% chỉ tiêu; gia đình văn hóa đạt 88% (chỉ tiêu 86%); đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 98,84% (chỉ tiêu 96%). Trong năm 2018, 100% học sinh trong toàn Huyện đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (kế hoạch năm 90%).

Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát được các ổ dịch cũ và các ổ dịch mới phát sinh; tăng cường giám sát dịch tễ. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng cao so với cùng kỳ năm 2017: Sốt xuất huyết 188/135 ca, tăng 39,25% so với cùng kỳ 2017, tay chân miệng 63/32 ca tăng 96,87% so với cùng kỳ 2017. Phát hiện 01 ca sốt rét ngoại lai (ghi nhận đây là ca đầu tiên kể từ tháng 05/2013 đến nay). Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: Thực hiện Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 của Huyện. Đoàn liên ngành của Huyện Đã kiểm tra 157 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 22 cơ sở với tổng số tiền phạt là 69.000.000 đồng.

QUỐC PHÒNG, AN NINH – TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương: Huyện thường xuyên tổ chức luyện tập, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp các lực lượng để bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện. Công tác tuyển quân đạt 100%; Công tác xây dựng lực lượng quân dân tự vệ, lực lượng tự vệ trên địa bàn được củng cố và thực hiện nghiêm, đạt được chỉ tiêu đề ra (tổng số dân quân tự vệ 1.746 đ/c đạt 1,71% tổng số dân, tổng số dân quân: 1.505 đ/c đạt 1,47%, tổng số tự vệ : 282 đ/c đạt 18%). Tỷ lệ Đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 27,48%.

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội: Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định; thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong năm, xảy ra 92 vụ phạm pháp hình sự, giảm 02 vụ so với cùng kỳ 2017 (giảm 2,12%), số vụ phạm pháp hình sự tính trên 10.000 dân là 4,67 vụ, giảm 0,38 vụ so với năm 2017([2]); đã khám phá 71 vụ đạt tỷ lệ 77,17%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm xảy ra 07 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ 2017, khám phá được 07 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Tình hình trật tự an toàn giao thông: giảm so với cùng kỳ 2017 về số vụ, số người chết và bị thương. Xảy ra 102 vụ (giảm 15 vụ đạt tỷ lệ 12,8%), làm chết 23 người (giảm 03 người đạt tỷ lệ 11,5%). Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 27 vụ, làm chết 23 người, bị thương 07 người. So với năm 2017 giảm 03 vụ (10%), 03 người chết (11,5%) và 03 người bị thương (30%).

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Năm 2018, đã tiến hành thanh tra 10 cuộc, tiếp nhận 30 đơn khiếu nại, đã giải quyết 20 đơn, đang giải quyết 2 đơn. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm. Bố trí 38 buổi tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân vào thứ sáu hàng tuần, trong đó có 18 buổi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và 20 buổi cho Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện bố trí thời gian thường xuyên.

Công tác tư pháp – hộ tịch: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được duy trì thường xuyên, có sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể Huyện đến cơ sở, qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN; CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

 Xây dựng chính quyền - cải cách hành chính:

- Tổ chức biên chế: hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tự chủ; triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2018; thành lập mới trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, trường THCS Nguyễn Thị Hương.

- Công tác công chức, công vụ: Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức được thực hiện đúng quy định. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm từng bước được thực hiện tốt, đúng quy trình. Báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập năm 2017. Hoàn thành Kế hoạch đào tạo cán bộ công chức viên chức năm 2018.

- Cải cách hành chính: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí năm 2017; triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm tra công vụ năm 2018; Kế hoạch nâng cao hiệu quả chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn huyện và kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018. Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện Chương trình 12 của Huyện ủy. Triển khai Quy tắc ứng xử theo Quyết định 67/2017/QĐ-UBND của Thành phố.

Công tác Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Thường xuyên quán triệt về tinh thần và thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân Huyện tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Kết quả đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Hội đồng nhân dân Huyện đề ra:

- Duy trì mức tăng trưởng kinh tế ổn định vượt chỉ tiêu đề ra (12,15%); giá cả thị trường được kiểm soát tốt và ổn định.

- Huy động tốt các nguồn lực chăm lo vật chất và tinh thần cho diện chính sách và người nghèo, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn (đạt 101% kế hoạch năm). Đến nay, toàn Huyện đã cơ bản hoàn thành 3/5 chiều nghèo: chiều y tế, điều kiện sống và tiếp cận thông tin và hoàn thành 7/11 chỉ số của các chiều thiếu hụt (giáo dục trẻ em, cấp thẻ BHYT, tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh; nhà ở (kết cấu nhà đảm bảo theo tiêu chí 3 cứng), nước sạch, sử dụng viễn thông và tài sản tiếp cận thông tin) tăng 01 chỉ số so với 6 tháng đầu năm 2018. Hiện nay, các xã nông thôn mới đã đạt tiêu chí 11 - hộ nghèo, < 1% theo quy định.

- Các hoạt động văn hóa, lễ hội được tổ chức chu đáo.

- Củng cố và xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ bảo đảm đạt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng được giao. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân cả 02 cấp. Công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm được triển khai đồng bộ, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định và giữ vững.

- Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm. Một số chỉ tiêu cải cách hành chính có tiến bộ. Sáng kiến cải cách hành chính huyện được Thành phố ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như:

- Số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế, quy mô chưa được mở rộng do tốc độ đô thị hóa của Huyện ngày càng nhanh, quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp; quy hoạch xây dựng huyện Nhà Bè theo hướng đô thị không có vùng sản xuất nông nghiệp tập trung lâu dài, chi phí để ứng dụng khoa học công nghệ trong đầu tư sản xuất nông nghiệp lớn.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ do bất cập trong thực hiện chính sách mới, vướng mắc trong công tác phối hợp, xác lập hồ sơ bồi thường, xây dựng phương án tái định cư (quỹ nền tái định cư không đảm bảo).

- Số lượng học sinh trong độ tuổi đến trường ngày càng tăng, đặc biệt là số tăng do di dân cơ học, nên vẫn còn một số ít trường có sĩ số vượt quá quy định về số học sinh/ lớp, gây khó khăn cho việc xây dựng mới hoặc công nhận lại các trường chuẩn Quốc gia và quá trình xây dựng mô hình nhà trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế cũng như việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo yêu cầu hiện nay.

- Công tác bảo vệ trẻ em còn hạn chế, tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ bị xâm hai, trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn còn xảy ra (Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có 105 em bị tai nạn thương tích; 04 trẻ em và trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật và 04 trẻ bị xâm hại tình dục), do dân số cơ học tăng, trẻ em theo cha mẹ lưu trú nên việc bảo vệ trẻ đôi lúc chưa kịp thời.

 

 

 

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

 

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Lĩnh vực kinh tế:

- Về tăng trưởng kinh tế: Tốc độ tăng trưởng bình quân các ngành kinh tế do huyện quản lý 12%. Trong đó, giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ tăng trưởng 12%; công nghiệp – xây dựng tăng trưởng 10,5% và nông, lâm – thủy sản tăng trưởng 1,0%.

- Nông thôn mới: Nông thôn mới xã: mỗi xã đạt từ 18 tiêu chí trở lên. Nông thôn mới Huyện: đạt 9 tiêu chí.

- Đầu tư xây dựng cơ bản: Phấn đấu khối lượng thực hiện đạt trên 95% và khối lượng giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn thành phố giao.

- Thu, chi ngân sách: tổng thu ngân sách nhà nước 1.088 tỷ đồng. Chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm, đúng Luật Ngân sách.

- Môi trường: Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 98,5%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn 100%.

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội:

- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong các thành phần kinh tế (Tiêu chí 14.3 xây dựng Nông thôn mới) là 87%; tỷ lệ dân số thường trú tham gia bảo hiểm y tế là 95%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: <2%; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 0,5‰; 7/7 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 7/7 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

- Lĩnh vực văn hóa: - Ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa 27/30; hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa trên 86%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 96%; xã được ghi nhận xã văn hóa, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 5/7; tỷ lệ dân số luyện tập thể dục thể thao 33%.

- Lĩnh vực giáo dục: Tỷ lệ xóa mù chữ 99,5%;

100% trẻ 5 tuổi vào lớp mẫu giáo, động trẻ 6 tuổi vào lớp một, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 99%, cấp THCS trên 93%; học sinh hoàn thành chương trình THCS tiếp tục theo học THPT, học nghề,… trên 99%; tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS đạt 20%.

Lĩnh vực Quốc phòng – an ninh: Kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự (tính trên 10.000 dân); khám phá án chung đạt 75%, trong đó trọng án đạt trên 90%; kéo giảm tai nạn giao thông 5% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương.

Lĩnh vực Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

Phấn đấu trên 99% hồ sơ giải quyết đúng hẹn theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trên 95% tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; trên 30% số lượng thủ tục hành chính phổ biến (trên 57 thủ tục), liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được đưa vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4”; 100% thủ tục hành chính đang áp dụng phổ biến trên địa bàn Huyện được giải quyết theo cơ chế một cửa (179 thủ tục).

Nâng tỷ lệ viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Huyện trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên từ 80,5% lên 90% (78/87 người), trừ ngành giáo dục, y tế là 50% trở lên; công chức xã có trình độ chuyên môn đại học từ 80% lên 85% (66/78 người); trình độ lý luận chính trị trung cấp từ 88,5% lên 100% (78/78 người); cán bộ không chuyên trách xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên từ 91% lên 100% (132/132 người), trình độ trung cấp lý luận chính trị từ 65% lên 90%.

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG NĂM 2019

Năm 2019 là năm tứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/12/2017 của Thành ủy về cơ chế, chính sách đặc thù triển Thành phố và Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân TPHCM về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, là cơ hội để Huyện chủ động hơn trong tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, tạo tiền đề góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Huyện trong những năm cuối nhiệm kỳ. Trong đó, một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện là:

1. Bảo đảm quốc phòng, an ninh.

2. Phát triển kinh tế ổn định, chất lượng, có chiều sâu. Nâng cao chất lượng ngành thương mại – dịch vụ; xây dựng nền tảng để phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; có sự chuyển biến rõ nét về sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Nhà Bè giao đoạn 2015-2020. Phấn đấu đến cuối năm 2019, các xã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí nâng chất xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã và kết nối đồng bộ hạ tầng thị trấn Nhà Bè; đồng thời hoàn thành 8/9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới Huyện.

4. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đảm bảo quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất phải khả thi và đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện; thực hiện nghiêm công tác quản lý sau quy hoạch.

5. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, tiếp tục triển khai bố trí vốn hiệu quả và tiết kiệm theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Hoàn thiện, triển khai chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự lòng, lề đường theo Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố và Kế hoạch số 615/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Huyện; tăng cường kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

7. Thu ngân sách đạt chỉ tiêu pháp lệnh, phấn đấu vượt kế hoạch năm; tiết kiệm chi ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình 01-CTr/HU của Huyện ủy về học chữ, học nghề, giải quyết việc làm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề giai đoạn 2016-2020; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới của Thành phố.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị, Chương trình số 16-CTr/HU ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Huyện ủy Nhà Bè về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2016 – 2020.

10. Phát triển văn hóa theo hướng tiên tiến, văn minh hiện đại; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, nâng cao tính văn hóa trong hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2017 – 2021 kết hợp với tổ chức thực hiện “Năm nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”;

11. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký quản lý cư trú; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Nhà Bè trực tuyến”. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025" trên địa bàn Huyện.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức; nhiệm vụ trong thời gian tới còn nặng nề, nhưng với quyết tâm, đoàn kết, đồng thuận trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa xã hội - Quốc phòng an ninh 2018 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Huyện.[1] Bao gồm: thu điều tiết là 102,789 tỷ đồng, thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 395,454 tỷ đồng, thu chuyển nguồn: 43,066 tỷ đồng, thu kết dư ngân sách: 94,98 tỷ đồng và các khoản huy động đóng góp: 9 tỷ đồng.

[2] Đạt so với chỉ tiêu thành phố đề ra về kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế (chỉ tiêu Thành phố: có giảm so với 2017 về số vụ phạm pháp hình sự trên 10.000 dân)

 


Số lượt người xem: 2950    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm