• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
5
6
0
9
2
Tin tức sự kiện 08 Tháng Mười Một 2019 4:05:00 CH

Huyện ủy Nhà Bè tổ chức hội nghị triển khai Dự thảo Kế hoạch kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019

Sáng 7/11/2019, tại hội trường Huyện ủy, Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức hội nghị triển khai Dự thảo Kế hoạch kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019.

Theo đó, nguyên tắc kiểm điểm phải đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trách nhiệm; Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị; Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc, kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hàng năm; Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể, người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Đối với tập thể lãnh đạo quản lý, nội dung kiểm điểm về: việc quán triệt, tổ chức thực hiện các ch trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận của cấp trên; Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có) gắn với việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo Hưng dẫn số 05-HD/HU ngày 26/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kết quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, li sống, “tự diễn biến”, “tự chuyn hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Ch thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 30/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí của địa phương, cơ quan, đơn vị; Kết quả thực hiện Kế hoạch số 137-KH/HU ngày 8/8/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Huyện và phản bác các quan điểm sai trái”; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị. Riêng đối với Chi ủy, Đảng ủy kiểm điểm thêm công tác quản lý và phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, Chi bộ; Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư Chi bộ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua, khen thưởng; Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Đối với đảng viên, kiểm điểm về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách nhiệm vụ. Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì ngoài những nội dung trên thì còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung về: Kết quả về lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác t chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; Quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham những, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; Về việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Trách nhiệm của cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của tập thể lãnh đạo, quản lý mà mình là thành viên và ở lĩnh vực, địa phương tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách; Những mặt nổi trội, mang tính đột phá, có kết quả cụ thể; Những nhiệm vụ do cấp trên, tô chức đảng có thẩm quyền giao, trong đó có phần đóng góp trực tiếp của cá nhân…

Về đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, theo từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận căn cứ kết quả kiểm điểm của tập thể, kết quả lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong năm và biểu điểm ban hành từ đầu năm của từng loại hình cơ sở Đảng, các cấp ủy tự chấm điểm các nội dung về: Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ, Chi bộ;  Lãnh đạo xây dựng chính quyền (cơ quan, đơn vị), Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong năm; Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định gửi về Ban tổ chức Huyện ủy trước ngày 10/12/2019. Sau đó các Tổ công tác Huyện ủy sẽ tiến hành thẩm định kết quả phân tích tại cơ sở nhằm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019.

                                                                                                                                                      Thùy Linh


Số lượt người xem: 461    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

Tìm kiếm