• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
6
2
3
8
2
Bản tin huyện 27 Tháng Tám 2019 2:50:00 CH

Huyện ủy Nhà Bè tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ loại hình Chi bộ doanh nghiệp

Sáng 25/8/2019, tại phòng họp khối vận, Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ loại hình Chi bộ doanh nghiệp.

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 8/2019, trên địa bàn Huyện có 21 Chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp. Trong đó, có 5 Chi bộ thuộc loại hình Doanh nghiệp Nhà nước và 16 Chi bộ thuộc loại hình Doanh nghiệp tư nhân, với tổng số 238 đảng viên, chiếm 7,02% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Huyện.

Theo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018: trên tổng số 20 Chi bộ được đánh giá xếp loại, có 2 Chi bộ đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 10%; 14 Chi bộ đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 70%; có 4 Chi bộ xếp loại mức Hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 20%. Về đảng viên, trên tổng số 227 đảng viên được đánh giá, xếp loại, có 23 đảng viên đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 10,9%; 178 đảng viên đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 84%; 11 đảng viên xếp loại mức Hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 5,1%; có 15 đảng viên không đánh giá xếp loại do được miễn, tạm miễn sinh hoạt Đảng và kết nạp dưới 6 tháng.

Nhìn chung, trong sinh hoạt Chi bộ, các Chi bộ cơ bản duy trì nền nếp sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy, công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu sinh hoạt Chi bộ được cấp ủy, nhất là đồng chí Bí thư cấp ủy chuẩn bị đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị, vai trò điều hành của Bí thư Chi bộ được nâng cao, đảng viên dự đầy đủ và tích cực tham gia phát biểu hơn. Trước các kỳ sinh hoạt, các Chi bộ luôn phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt Chi bộ. Đồng thời, đảm bảo việc gửi trước tài liệu sinh hoạt Chi bộ để đảng viên nghiên cứu.

Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên được quan tâm tập trung thực hiện; công tác giáo dục chính trị cho đảng viên, bổi dưỡng nhận thức, định hưóng tư tưởng cho quần chúng ưu tú được tăng cường. Đa số đảng vỉên đảm bảo chế độ thông tin báo cáo với cấp ủy Chi bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trong sinh hoạt tư tưởng, thông qua các bài viết trong Tạp chí cộng sản, Sổ tay Xây dựng Đảng, Thông tin nội bộ có liên hệ thực tiễn tại Chi bộ. Hầu hết, các Chi bộ đều có sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề về công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Tuy đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cấp ủy, Chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng, việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị còn chậm, chưa cụ thể hóa vào điều kiện Chi bộ, doanh nghiệp, đơn vị để thực hiện, chất lượng chưa đảm bảo; Trong sinh hoạt định kỳ, một số Chi bộ vẫn còn tình trạng độc thoại, chưa phát huy hết được trí tuệ tập thể, một số đảng viên, nhất là đảng viên trẻ chưa mạnh dạn đóng góp giải pháp xây dựng Chi bộ, đơn vị; Một vài Chi bộ thực hiện tự phê bình và phê bình chưa thường xuyên; Nội dung sinh hoạt có lúc dàn trải thiếu trọng tâm, trọng điểm; Công tác chuẩn bị của Chi ủy có lúc chưa đạt yêu cầu; Một số Chi bộ chưa thật sự chủ động trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn cho người quản lý doanh nghiệp bố trí tham gia giữ các chức vụ chủ chốt ở doanh nghiệp, đơn vị; Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên ở một vài Chi bộ chưa đảm bảo, tỷ lệ kết nạp đảng viên loại hình doanh nghiệp tư nhân chưa đạt yêu cầu; Công tác phân công đảng viên đôi lúc chưa thật sự rõ ràng, cụ thể; Việc quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi nước ngoài còn những hạn chế nhất định…

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ doanh nghiệp trong thời gian tới, phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Văm Lộm - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy doanh nghiệp yêu cầu: Các Chi bộ phải tiếp tục quán triệt tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Đồng thời, tiếp tục quán triệt các nội dung Quy định 170-QĐ/TW ngày 7/3/2013 của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân đến cán bộ, đảng viên; Tập trung kiện toàn cấp ủy của các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Chi bộ trực thuộc; Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của Chi bộ, Đảng ủy cơ sở, nhất là chức năng nhiệm vụ của đ/c Bí thư, Cấp ủy viên, Chi ủy viên, thường xuyên rà sát bổ sung nội dung Quy chế và phải được sự đồng ý của Cấp ủy cấp trên quản lý; Thực hiện đúng quy trình, nội dung sinh hoạt Chi bộ, trong các kỳ sinh hoạt phải mời lãnh đạo doanh nghiệp tham dự và phải gửi trước nội dung sinh hoạt cho lãnh đạo doanh nghiệp để lãnh đạo doanh nghiệp tham gia góp ý; Trước kỳ sinh hoạt, cấp ủy Chi bộ gửi trước nội dung sinh hoạt cho đảng viên và gợi ý nội dung để đảng viên phát biểu ý kiến. Từ đó, nhằm góp phần ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ…

Thùy Linh


Số lượt người xem: 544    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

Tìm kiếm