• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
9
4
4
0
5
3
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 16 Tháng Sáu 2016 5:10:00 CH

Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị giai đoạn 2011 – 2015

Chiều 9/6, Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

 

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, triển khai, quán triệt và tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua đã được thực hiện sâu rộng, hiệu quả từ Đảng bộ đến Chi bộ và trong cán bộ công chức ngoài đảng, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và 2 năm thực hiện Kế hoạch 137-KH/HU của Huyện ủy về thực hiện đề án phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức có nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác, nhận thức rõ được thực trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Từ đó đã có những hành động, việc làm gương mẫu thiết thực, hiệu quả, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ luôn giữ vững lập trường, quan điểm chính trị, nói và làm theo chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc trong học tập Nghị quyết, thực hiện tốt việc tham mưu cho lãnh đạo trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị hàng năm. Bản thân từng người đã tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kết quả trên, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong chủ động phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và phản bác các quan điểm sai trái, trong tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại 1 số hạn chế như: Việc đăng ký nêu gương”, làm theo ở một số cán bộ, đảng viên đôi lúc còn chung chung, chưa bám vào nội dung trọng tâm là khắc phục hạn chế bản thân, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại đơn vị, gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, những hạn chế sau phân tích chất lượng hàng năm nên hiệu quả đạt được chưa cao; việc kể chuyện, sinh hoạt chuyên đề có lúc chưa được đầu tư đúng mức nên chất lượng, hiệu quả chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ và Đảng bộ. Trong sinh hoạt tư tưởng về tấm gương đạo Hồ Chí Minh vẫn còn một số đảng viên và quần chúng ít tham gia góp ý; việc biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, mô hình tốt, việc làm hay trong học tập và làm theo Bác chưa thật kịp thời và đúng mức để động viên, khích lệ các nhân tố tích cực phấn đấu.

 

Xuất phát từ những hạn chế còn tồn tại, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại hội nghị, Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 như: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua yêu nước và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị; Rà soát, bổ sung việc xây dựng những chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tiếp tục thực hiện nêu gương của cán bộ chủ chốt, thực hiện làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Kế hoạch 31-KH/HU ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Tại hội nghị, Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể cũng đã tuyên dương 6 tập thể và 24 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

 

Thùy Linh


Số lượt người xem: 747    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 

Tìm kiếm