• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
7
5
4
5
9
0
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 10 Tháng Mười Hai 2016 10:40:00 SA

Quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thi hành án dân sự, phục vụ tốt các yêu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự như sau:

1. Quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án:

Bước 1:  Tiếp nhận yêu cầu thi hành án qua hộp thư điện tử: htycthanhabe.hcm@moj.gov.vn

Công chức tiếp nhận yêu cầu thi hành án, gồm:

- Đơn yêu cầu thi hành án theo Mẫu số: D 04-THADS (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Bộ Tư pháp) (bản Scan hoặc File mềm). Người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tìm hiểu và tải Mẫu đơn yêu cầu thi hành án tại địa chỉ: http://thads.moj.gov.vn/noidung/Pages/Ho-tro-yeu-cau-thi-hanh-an.aspx;

- Bản án, Quyết định của Tòa án (bản Scan của bản chính Bản án, Quyết định);

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hồ sơ pháp lý của Công ty, Tổ chức (bản Scan bản chính hoặc bản sao);

- Tài liệu liên quan khác (nếu có) (bản Scan bản chính hoặc bản sao).

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu thi hành án

Công chức tiếp nhận, hỗ trợ kiểm tra về quyền của người yêu cầu thi hành án, nội dung yêu cầu thi hành án, thẩm quyền yêu cầu thi hành án, các giấy tờ kèm theo đúng quy định.

Trường hợp 1: Nếu hồ sơ yêu cầu thi hành án đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển sang thực hiện Bước 3. (Thời gian thực hiện là ngay khi nhận được yêu cầu thi hành án).

Trường hợp 2:

Nếu hồ sơ yêu cầu thi hành án chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án tiến hành hướng dẫn, hỗ trợ đương sự yêu cầu thi hành án bằng email (về quyền yêu cầu thi hành án của họ theo nội dung bản án, quyết định một cách chính xác, hướng dẫn yêu cầu thi hành án đúng quyền lợi, nghĩa vụ theo nội dung bản án, quyết định, đúng thẩm quyền thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự). (Thời gian thực hiện là ngay khi nhận được yêu cầu thi hành án).

Bước 3: Xác nhận việc nhận yêu cầu thi hành án và đặt lịch hẹn đương sự đến yêu cầu thi hành án trực tiếp (nộp đơn/yêu cầu thi hành án trực tiếp/gửi đơn yêu cầu thi hành án qua đường bưu điện).

Trường hợp đã có đầy đủ thông tin yêu cầu thi hành án của đương sự trong email, cơ quan thi hành án dân sự gửi email xác nhận đã nhận yêu cầu thi hành án và đặt lịch hẹn đương sự đến cơ quan thi hành án dân sự nộp đơn hoặc yêu cầu thi hành án trực tiếp (nêu rõ ngày, giờ, tháng, năm, gặp ai và số điện thoại của người đó để đương sự thuận tiện trong việc liên hệ); trường hợp đương sự gửi đơn yêu cầu thi hành án dân sự qua đương bưu điện thì cơ quan thi hành án dân sự sẽ gửi email phản hồi thông báo về việc đã nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự của đương sự qua đường bưu điện. (Thời gian thực hiện là ngay khi nhận được yêu cầu thi hành án).

Bước 4: Dự thảo quyết định thi hành án

Sau khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án hợp lệ, trong thời hạn <03 ngày làm việc công chức được phân công dự thảo quyết định thi hành án tiến hành dự thảo quyết định thi hành án theo thông tin đã được xác nhận từ yêu cầu thi hành án.

Bước 5: Tiếp nhận yêu cầu thi hành án trực tiếp

Sau khi nhận yêu cầu thi hành án trực tiếp, công chức tiếp nhận, hỗ trợ tiến hành đối chiếu thông tin của yêu cầu thi hành án trực tuyến và yêu cầu thi hành án trực tiếp.

Trường hợp 1:

Nếu thông tin, hồ sơ đương sự cung cấp hợp lệ, đầy đủ thì công chức tiếp nhận, hỗ trợ thông tin cho đương sự những nội dung sau:

- Yêu cầu thi hành án đã đầy đủ, hợp lệ;

- Đương sự có thể chờ để lấy ngay quyết định thi hành án hoặc nhận quyết định thi hành án theo thủ tục thông báo quyết định thi hành án (Thời gian thực hiện là 03 ngày làm việc theo khoản 2 Điều 39 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Trường hợp 2:

Nếu thông tin, hồ sơ đương sự cung cấp chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận, hỗ trợ tiếp tục hướng dẫn đương sự bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. (Thời gian thực hiện là ngay khi nhận được hồ sơ yêu cầu thi hành án).

Trường hợp 3:

Trường hợp đương sự gửi yêu cầu thi hành án qua đường bưu điện. Sau khi đối chiếu thông tin, công chức tiếp nhận, hỗ trợ:

- Nếu thông tin chính xác, hồ sơ đầy đủ thì trình Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án và gửi file mềm quyết định thi hành án (số/ngày/tháng/năm/đã ký) cho đương sự theo email đã tiếp nhận từ yêu cầu thi hành án trực tuyến (như Bước 7).

- Nếu thông tin không chính xác, hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận, hỗ trợ gửi lại email thông tin cho đương sự bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đồng thời tiếp tục đặt lịch hẹn đương sự đến yêu cầu thi hành án trực tiếp. (Thời gian thực hiện là ngay khi nhận được hồ sơ yêu cầu thi hành án).

Bước 6: Ra quyết định thi hành án

Trên cơ sở đề xuất của công chức tham mưu ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án xem xét, ký quyết định thi hành án ngay trong ngày làm việc, sau đó chuyển bộ phận Văn thư làm thủ tục phát hành quyết định thi hành án theo quy định.

Bước 7: Phát hành quyết định thi hành án

- Văn thư nhận quyết định thi hành án, lấy số, nhân bản, đóng dấu, lưu và giao cho Chấp hành viên/công chức được giao tiếp nhận, hỗ trợ. (Thời gian thực hiện là ngay sau khi Thủ trưởng cơ quan thi hành án đã ký quyết định thi hành án).

- Công chức tiếp nhận, hỗ trợ gửi email kèm file mềm quyết định thi hành án (số/ngày/tháng/năm/đã ký) cho đương sự theo email đã tiếp nhận từ yêu cầu thi hành án trực tuyến. (Thời gian thực hiện là ngay sau khi Thủ trưởng cơ quan thi hành án đã ký quyết định thi hành án).

- Chấp hành viên thực hiện việc thông báo quyết định thi hành án theo quy định thông báo về thi hành án dân sự. (Thời gian thực hiện là 03 ngày làm việc theo khoản 2 Điều 39 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

2. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự:

2.1. Các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè áp dụng thí điểm đối với các thủ tục hành chính sau:

- Quyết định thi hành án dân sự theo đơn yêu cầu;

            - Xác nhận kết quả thi hành án dân sự (Mẫu số: D 10-THADS (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Bộ Tư pháp));

            - Yêu cầu thay đổi chấp hành viên (Mẫu số: D 05-THADS (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Bộ Tư pháp));

            - Đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự (Mẫu số: D 08-THADS (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Bộ Tư pháp));

            - Yêu cầu hoãn thi hành án dân sự.

2.2. Quy trình cụ thể

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng phiếu hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn này được thực hiện theo nguyên tắc một lần, cụ thể, đầy đủ, theo đúng các quy định đã được niêm yết công khai.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trong đó nêu rõ ngày nhận, thời gian giải quyết và ngày hẹn trả kết quả); cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa điện tử (nếu có). Thời hạn trả kết quả được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối với từng việc, và thời gian tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân tai Bộ phận một cửa.

- Những hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được tiếp nhận nhưng không thể giải quyết do hồ sơ không hợp pháp, hợp lệ (sau khi đã xem xét kỹ hồ sơ) thì phải có văn bản do lãnh đạo đơn vị ký thông báo rõ lý do hồ sơ không được giải quyết, kèm hồ sơ trả lại cho người nộp trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận.

- Đối với những yêu cầu, đề nghị không thuộc các thủ tục hành chính được thực hiện thí điểm thì Bộ phận một cửa hướng dẫn để tổ chức, cá phân thực hiện theo quy định chung.

Bước 2: Luân chuyển hồ sơ

Chậm nhất không quá 1/2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân, Bộ phận một cửa cập nhật thông tin hồ sơ và thực hiện luân chuyển hồ sơ tới người có thẩm quyền xử lý, giải quyết tiếp theo. Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trong 30 phút cuối buổi làm việc thì việc chuyển hồ sơ được thực hiện vào đầu giờ của buổi làm việc kế tiếp.

Bước 3: Xử lý, giải quyết hồ sơ

- Bộ phận chuyên môn thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định hiện hành, ký hoặc trình người có thẩm quyền ký và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận một cửa để trả cho tổ chức, cá nhân theo thời hạn quy định. Việc chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa phải được thực hiện trước ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đã lập cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Bộ phận chuyên môn khác thì Bộ phận chuyên môn trực tiếp được giao giải quyết hồ sơ chủ động phối hợp với Bộ phận chuyên môn khác có liên quan cùng xử lý hồ sơ.

- Đối với các hồ sơ cần có sự kiểm tra thực tế trước khi giải quyết thì Bộ phận chuyên môn phải có kế hoạch kiểm tra và báo cáo trực tiếp với người có thẩm quyền. Quá trình kiểm tra thực tế phải được lập biên bản, ghi rõ các bên tham gia, thời gian, nội dung và kết quả kiểm tra. Biên bản được lưu giữ kèm theo hồ sơ.

Bước 4: Trả kết quả

- Bộ phận một cửa theo dõi chặt chẽ tình trạng giải quyết hồ sơ; có trách nhiệm giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị đôn đốc việc giải quyết hồ sơ để bảo đảm tiến độ trả kết quả theo đúng ngày hẹn với cá nhân, tổ chức.

- Sau khi nhận hồ sơ đã giải quyết từ Bộ phận chuyên môn, Bộ phận một cửa có trách nhiệm cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu tra cứu hồ sơ (nếu có) hoặc sổ theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính để theo dõi. Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả, thực hiện trả hồ sơ bảo đảm đúng thời gian theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; đề nghị tổ chức, cá nhân ký nhận kết quả vào Phiếu hẹn lưu tại Bộ phận một cửa, cập nhật cụ thể thời gian nhận kết quả vào hệ thống phần mềm (nếu có).

- Trường hợp thời gian nhận kết quả trên thực tế quá thời gian hẹn trả trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mà lý do từ phía tổ chức, cá nhân thì Bộ phận một cửa ghi cụ thể lý do vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả có xác nhận của tổ chức, cá nhân để lưu hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Nếu tổ chức, cá nhân yêu cầu trả kết quả tại nhà thì Bộ phận một cửa làm thủ tục gửi dịch vụ bưu chính theo hình thức bảo đảm có hồi báo và lưu chứng từ vào hồ sơ.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân khi cần hướng dẫn thêm chi tiết đối với 02 Quy trình trên có thể liên hệ trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè, địa chỉ: 296B Nguyễn Bình, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM hoặc điện thoại: 08.37770119 – 01253915369 (đ/c Ngân), 08.37770998 – 01699883915 (đ/c Ân)  hoặc Email: htycthanhabe.hcm@moj.gov.vn.    

 

CCTHADS

 


Số lượt người xem: 3040    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm