• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
6
2
4
4
9
Nhà Bè - 40 năm xây dựng và phát triển 13 Tháng Năm 2015 2:45:00 CH

Ý nghĩa các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5

Hòa trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015), 129 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015). Ngay từ đầu tháng 4/2015, UBND Huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); Ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI. Theo đó,  UBND Huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.. Qua đó, đã khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và là bài học sâu sắc về ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta. Đồng thời, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, khẳng định sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta. Cổ vũ, tạo động lực để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của Huyện trong năm 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ X, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Bên cạnh đó, Huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của Đảng và Dân tộc; bồi dưỡng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Khẳng định mục đích, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Ngày Chiến thắng 30/4/1975, những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Lồng ghép tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2015); vai trò quan trọng của phong trào công nhân quốc tế và những đóng góp to lớn có ý nghĩa quyết định của giai cấp công nhân vì sự phát triển và hòa bình thế giới. Lịch sử hình thành, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với cách mạng nước ta. Những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

 

Có thể nói, trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền Huyện không chỉ chăm lo phát triển đời sống kinh tế, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, mà còn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao nhận thức về lịch sử truyền thống với nhiều hình thức giáo dục, tuyên truyền. Các ban, ngành, đoàn thể Huyện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các nội dung tập trung tuyên truyền ý nghĩa của chiến thắng vĩ đại 30/4, thành tựu đổi mới của thành phố sau 40 năm giải phóng; vị trí, ý nghĩa to lớn, vĩ đại của Chiến thắng 30/4. Việc tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà truyền thống Huyện vào ngày 21/4 càng tạo thêm niềm tin, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, chính quyền đối với những người không tiếc máu xương, đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Bên cạnh đó, Huyện cũng đã thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm chào mừng: hoàn thành đạt các tiêu chí nông thôn mới; hoàn thành việc tái bản lịch sử Đảng bộ huyện Nhà Bè giai đoạn 1930 - 2005 và viết mới giai đoạn 2005 - 2015; tổ chức khánh thành trường Mầm non Phú Xuân… tiêu biểu cho các hoạt động đó là vào ngày 25/4, Huyện ủy - UBND - UB MTTQ Việt Nam Huyện đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, với các nội dung như: chiếu phim tài liệu “Nhà Bè - 40 năm xây dựng và phát triển”, ôn lại truyền thống đấu tranh của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến để đi đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975. Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Hay đánh giá của đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái móc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”. Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bôn biển.

 

Bên cạnh các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng,… Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao được các Hội, đoàn thể, phòng ban, đơn vị sự nghiệp Huyện và xã - thị trấn tổ chức chặt chẽ, chu đáo, với nhiều hoạt động phong phú như: tổ chức viếng Nhà tưởng niệm liệt sĩ Nhà Bè (xã Hiệp Phước), Nghĩa trang liệt  sĩ Nhà Bè (quận 7); tổ chức văn nghệ phục vụ bà con nhân dân; tổ chức nói chuyện chuyên đề, họp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử; họp mặt các đồng chí nguyên Bí thư - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Thường trực UBND Huyện Nhà Bè qua các thời kỳ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, cán bộ bám trụ, tiếp quản ngày 30/4/1975, Cựu Chiến binh, Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến, Cựu tù chính trị Huyện; tổ chức hội thi cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, chạy việt dã,…

 

Cao Nguyên


Số lượt người xem: 1363    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm