• ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ NHÀ BÈ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 • Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 • Luôn thắc dây an toàn vì tính mạng của chính bạn
 • Không lái xe sau khi uống rượu bia
 • Nhanh một phút - Chậm cả đời
 • Thắt dây an toàn với người đi bộ
 • Giới thiệu ứng dụng "Nhà Bè trực tuyến"
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Tuyên truyền cổ động bầu cử
 • Ngày hội bánh tét
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Mừng sinh nhật Bác
 • Tranh cổ động chào mừng ngày 30_4
 • Giao thông đường thủy
 • Nhà Bè ra quân hưởng ứng, thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường và vệ sinh đường phố
 • Demo
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
5
8
7
2
5
3
Tuyên truyền Hiến Pháp 10 Tháng Sáu 2014 9:35:00 SA

Ủy ban MTTQ huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Sáng 30 tháng 5 năm 2014, tại hội trường Huyện ủy Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Có 85 người là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 7 xã thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận ấp – khu phố, Ban Thanh tra nhân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã thị trấn tham dự.

 

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Thạc sỹ Trần Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố trình bày nội dung cơ bản của Hiến pháp vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Theo đó, Hiến pháp năm 2013 có 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Đây là bản Hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triến đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. So với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Việc triển khai thi hành Hiến pháp là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; về ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ huyện đến cơ sở trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                             Huỳnh Phượng


Số lượt người xem: 1027    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm